Afghanistan

ابهام در باره سرنوشت اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان

حقجو-سرمایه گزاری در افغانستان-Persian-Herald-Australia

رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا می‌گوید رئیس جمهوری افغانستان ادغام این اداره را با وزارت تجارت و صنایع ابلاغ کرد.

دواخان مینه‌ پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری اما می‌گوید که ادغام آیسا یک طرح است و در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است.

محمد قربان حقجو، رئیس آیسا روز چهارشنبه ۱۸ حمل (فروردین) در یک نشست خبری گفت که روز گذشته در نشست شورای عالی اقتصادی افغانستان ادغام این اداره با وزارت تجارت از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

به اساس گفته‌های آقای حقجو، در نشست روز سه‌شنبه، ۱۶ حمل، رئیس جمهوری از وزارت تجارت خواست تا طرح ادغام اداره آیسا را آماده کند.

آقای حقجو همچنین ادعا دارد که ریاست جمهوری با شخص او مشکل داشته و همین باعث شده تا این اداره به وزارت تجارت و صنایع مدغم شود.

محمد قربان حقجو در دوران کمپین انتخابات ریاست جمهوری، یکی از اعضای فعال تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله بود.

دفتر ریاست جمهوری می‌گوید دولت افغانستان روی نهادهای موازی کار دارد و می‌خواهد برای کارآیی بیشتر دولت ادارات موازی در وزارتخانه‌های مربوطه مدغم سازد.

آقای حقجو مدعی است که ادغام آیسا به مصلحت افغانستان نیست چون به باور او ادارات دولتی آغشته به فساد اند.

او در نشست خبری امروز از اصلاحاتی که در کار این نهاد آورده یاد کرد.

او گفت که عواید این اداره از ۲۴۴ میلیون افغانی در ۹ ماه به ۵۴۷ افغانی افزایش یافته و مصارف آن از ۴۰۴ میلیون افغانی به ۲۳۵ میلیون افغانی کاهش یافته است.

سرمایه پولی اداره آیسا اکنون ۵۸۱ میلیون افغانی است و این اداره دارای ملکیت‌های غیرمنقول دیگر نیز در شماری از ولایات می‌باشد.

این اداره در سال ۱۳۸۱ خورشیدی ایجاد و یکی از نهاد‌های مدرن در افغانستان به شمار می‌آید. هدف ایجاد این اداره تشویق سرمایه گذاری و ایجاد سهولت در کار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

bbc