World

برگزیت و مسائل امنیتی محور اصلی مذاکرات سران اتحادیه اروپا در بروکسل

رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و بررسی حملات تروریستی اخیر و همچنین خروج نهایی بریتانیا از این اتحادیه در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند.

این نشست در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود.

نیروهای امنیتی بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ ژوئن، موفق شدند یک بمبگذاری را در ایستگاه مرکزی بروکسل خنثی کنند.

بررسی مسائل امنیتی اهمیت زیادی در نشست امروز سران اتحادیه اروپا خواهد داشت.

شرکت کنندگان در این نشست همچنین بر روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تمرکز خواهند کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قبل از شرکت در اولین نشست خود از زمان در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری گفت: “اروپا تنها محلی است که آزادی های فردی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بسیار نزدیک به هم در تنیده است.”

انتظار می‌رود ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در این نشست به رهبران اروپا پیشنهاد توافقی سریع در مورد اقامت شهروندان اتحادیه اروپا و حق کار در بریتانیا را بدهد.

نگرانی‌هایی هم در مورد زمانبندی رسیدن به توافقی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین دراین مورد که خانم می نتوانست در انتخابات اخیر اکثریت کرسی های پارلمان را بدست آورد، وجودارد.

بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا ساکن در بریتانیا و همچنین بریتانیایی هایی که در سایر کشورهای اروپایی زندگی می کنند در مورد نهایی شدن روند برگزیت وجود دارد.

مهلت نهایی برای خروج بریتانیا از این اتحادیه ۳۰ مارس سال ۲۰۱۹ ( دوسال دیگر ) تعیین شده است.

bbc