World

در حمله مسلحانه به اداره سرشماری آمریکا یک نفر مجروح شد

??????????????????????

مردی مسلح پنجشنبه شب با حمله به اداره سرشماری آمریکا در حومه شهر واشنگتن یک مامور محافظ را مجروح کرد.

به گفته مقام‌های شهر پرنس‌جورج در ایالت مریلند، جراحت این مامور وخیم گزارش شده و به بیمارستان انتقال یافته است.

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، می‌گوید تیراندازی به سوی یک محافظ اداره سرشماری آمریکا با رویدادی مشابه که پنجشنبه شب در شهر واشنگتن روی داد مرتبط است.

اف‌بی‌آی جزییات بیشتری درباره این دو تیراندازی ارایه نکرده، اما گفته است که این وقایع تروریستی نبوده اند.

بنا به گزارش‌های اولیه، فرد مسلح مهاجم در اداره سرشماری آمریکا سنگر گرفته بود اما اف‌بی‌آی به بی‌بی‌سی گفت که هرگز موقعیت سنگرگرفتن برای این مرد به وجود نیامد.

فرد مهاجم با شلیک ماموران پلیس مجروح شده است.

همزمان با حضور نیروهای پلیس در اطراف محوطه اداره سرشماری آمریکا، بسیاری از کارکنان این سازمان در ساختمان گرفتار شده بودند.

اداره سرشماری آمریکا هزاران کارمند دارد اما تیراندازی پس از وقت اداری رسمی روی داد.