Iran

دولت بحرین وزیر خارجه ایران را به مداخله در امور آن کشور متهم کرد

zarif-persian-herald

بحرین سخنان وزیرخارجه ایران را به شدت محکوم کرده است. روز پنجشنبه، ١١ دی (١ ژانویه)، خبرگزاری رسمی بحرین – بنا – بیانیه وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد که در آن ایران به دخالت مستمر در امور داخلی بحرین متهم شده است.

وزارت خارجه بحرین با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در محکومیت بازداشت شیخ علی سلمان، روحانی شیعه و دبیرکل حزب الوفاق بحرین، این سخنان “در مورد تحقیقات پیرامون یک شهروند بحرینی در ارتباط با چندین فقره اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز” را محکوم کرده است.

روز گذشته وبسایت وزارت خارجه ایران گزارش کرد که آقای ظریف در واکنش به “بازداشت غیرمنتظره شیخ علی سلمان” گفته است که “برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم که برغم شرایط سخت سیاسی و امنیتی سال‌های اخیر، از مشی مسالمت‌جویانه برای پیگیری مطالبات مردم عدول نکرده‌اند، بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد.”

آقای ظریف خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان شد و گفت که “واکنش‌های بین‌المللی و مجامع و مراجع دینی و مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که وی از احترام زیادی برخوردار است و مشی اعتدالی ایشان و جمعیت الوفاق مقبولیت مردمی و بین‌المللی دارد.”

bbc