World

دومین جعبه سیاه هواپیمای آلمانی نقش کمک خلبان در سقوط آن را تایید کرد

Lubitz-germanwings-Plane-Main-parsian-australia

سازمان تحقیقات هوانوردی فرانسه که مسئولیت تحقیق در مورد سقوط این هواپیما را برعهده دارد گفته است که آندرس لوبیتز، کمک خلبان هواپیما، به طور مکرر باعث کاهش ارتفاع آن شده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: “خلبان برای رسیدن به ارتفاع ۱۰۰ فوتی هواپیما را روی سیستم اتوماتیک قرار داده بود.”

” پس از آن چندین بار خلبان سیستم اتوماتیک پرواز را تغییر می‌دهد تا سرعت هواپیما هنگام کاهش ارتفاع افزایش پیدا کند.”

یافته‌های اولیه از صداهای ضبط شده از کابین خلبان حاکی از آن است که کمک خلبان لوبیتز در کابین را از داخل به روی خلبان قفل کرده بود تا خلبان نتواند به کابین بازگردد.

روز گذشته دادستان های آلمانی گفتند که کمک خلبان یک هفته قبل از سقوط هواپیما، در مورد روش‌های خودکشی و همچنین امنیت درهای کابین خلبان در اینترنت جستجوهایی کرده بود.

آقای لوبیتز در سال ۲۰۰۸ برای آموزش خلبانی در لوفت‌هانزا ثبت نام کرد و در سال ۲۰۱۳ خلبان شد. به گزارش رسانه های آلمانی، در سال ۲۰۰۹ یک دوره افسردگی جدی در او تشخیص داده شد که به خاطر آن به مدت یک سال و نیم تحت معالجه بود.

bbc