Afghanistan

دوچرخه سواری چهل دختر و پسر جوان در کابل برای اعتراض به تبعیض

anti_discrimination_campaign_persian_herald_australia

شماری از جوانان کابل به ضد تبعیض قومی و نژادی کارزاری به راه انداخته‌اند، آنها امروز در این کارزار ده کیلومتر سوار بر دوچرخه رکاب زدند.

نزدیک به چهل دختر و پسر امروز در خیابان‌های کابل سوار با دوچرخه‌سواری دسته جمعی اعتراضشان به تبعیض را نشان دادند.

این جوانان بادکنک‌هایی را با خود حمل می‌کردند که روی آن‌ها نشان قلب و دوستت دارم بود و به هر رهگذری یکی از این بادکنک‌ها می‌دادند.

شکریه و خواهرش، دو دانشجوی عضو این کارزار، می‌گویند که شرکت در این کارزار برایشان مهم است، و آن را گامی کوچک برای هدفی بلند می‌دانند.

سازماندهان این کارزار می‌گویند برنامه تا دو ماه دیگر ادامه دارد.

این برنامه بیشتر از جو حاکم در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران افغانستان تاثیر گرفته است. بیشتر شرکت کنندگان برنامه امروز اعضای فعال فیسبوک و توییتر بوده و ناظر بر اوضاع مطرح شده اند.

رویدادهای اخیر در افغانستان، بحث های کلانی بین اقوام ساکن در این کشور به راه انداخته، گاهی این بگو مگوها تا مرز دشنام و اتهام می‌رسد؛ تا جایی‌که حکومت گفته در این خصوص آیین‌نامه اخلاقی وضع می‌کند.

bbc