Technology

راه ایمنی برای برنزه شدن وجود ندارد

برنزه شدن پوست-Persian Herald-Australia

موسسه ملی بهداشت و مراقبت های عالی بریتانیا (NICE)‌ اخطار داده است که هیچ راه ایمن یا سالمی برای برنزه شدن زیر نور آفتاب وجود ندارد.

این موسسه در تازه ترین راهنمای خود می گوید که حتی اگر پوست شما از قبل برنزه باشد، باز هم می تواند زیر نور آفتاب آسیب ببیند.

این نهاد توصیه می کند که از کرم ضدآفتاب با فاکتور حداقل ۱۵ استفاده شود.

به گفته این نهاد باید میان فواید ناشی از تولید ویتامین دی زیر نور آفتاب با خطرات سرطان پوست تعادلی ایجاد کرد.

بسیاری از بزرگسالان در بریتانیا دچار کمبود ویتامین دی هستند و راهنمای موسسه ملی بهداشت می گوید که قرار گرفتن در معرض آفتاب می تواند به جبران آن کمک کند.

این موسسه همچنین می گوید آفتاب گرفتن از پشت شیشه بسته ویتامین دی کافی به بدن نمی رساند. به علاوه آفتاب ماه های اکتبر تا مارس بریتانیا برای این کار کافی نیست.

با این حال کارشناسان در مورد زمانی که می توان بدون خطر زیر نور آفتاب صرف کرد حرفی نزدند.

آنها از جمله توصیه کردند:‌

  • مردم می توانند بازوها یا پاهای خود را برای زمان های کوتاه زیر نور آفتاب بگیرند تا ویتامین دی بسازند
  • نوزادان و کودکانی که پوست یا موی روشن دارند، افرادی که خال یا لک زیادی دارند و کسانی که سابقه خانوادگی سرطان پوست دارند باید بیش از حد مراقب پوست خود باشند
  • کرم ضدآفتاب قوی تر مثلا با فاکتور ۳۰ محافظت بیشتری می آورد اما “بدان معنی نیست که مردم می توانند وقت بیشتری زیر آفتاب بگذارنند بی آنکه با خطر سوختن روبرو شوند.”
  • مالیدن کرم ضدآفتاب کم باعث کاهش محافظت می شود
  • کرم ضدآفتاب باید هر بار پس از خارج شدن از آب، خشک کردن پوست با حوله یا عرق کردن دوباره مالیده شود.
  • کرم ضدآفتاب ابتدا باید نیم ساعت قبل از بیرون رفتن و بعد دوباره موقع زیر آفتاب رفتن مالیده شود.
  • نوزادان تا شش ماهگی نباید زیر نور مستقیم و شدید آفتاب قرار گیرند و کودکان بین ماه های مارس تا اکتبر نیازمند کرم ضدآفتاب هستند.

bbc