World

نمایندگان به تعویق برگزیت رای دادند – نخست‌وزیر خواهان انتخابات زودرس شد

نمایندگان پارلمان بریتانیا به طرحی رای دادند که مطابق آن موعد نهایی خروج این کشور از اتحادیه اروپا به تعویق می‌افتد.

مطابق این مصوبه نخست‌وزیر بریتانیا باید از اتحادیه اروپا برای تحقق برگزیت مهلت بیشتری بخواهد.

این مصوبه اکنون باید در مجلس اعیان بریتانیا هم به تصویب برسد تا به عنوان قانون اجرایی شود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار که سرسختانه خواهان خروج بریتانیا تا ٣١ اکتبر و مخالف تعویق آن بوده است، خواهان برگزاری انتخابات زودرس شد.

آقای جانسون دیروز هم در اولین رای‌گیری پارلمان در دوره نخست‌وزیری‌اش شکست خورد و نمایندگان تعیین دستور کار مجلس را، که از اختیارات دولت است، از او گرفتند.

با تحولات روز گذشته حزب حاکم محافظه‌کار اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و رای لازم را برای تصویب طرح‌های مورد نظرش ندارد.

به دنبال رای نمایندگان به تعویق برگزیت، آقای جانسون گفت: “تنها یک راه برای کشور باقی مانده است… کشور باید تصمیم بگیرد که آیا رهبر مخالفان باید برای حل مساله به بروکسل برود یا من.”

مطابق قوانین بریتانیا باید دو سوم نمایندگان طرح دولت برای انتخابات زودرس را تایید کنند تا چنین انتخاباتی برگزار شود.

اما حزب کارگر، حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات گفته‌اند که در شرایط فعلی به انتخابات زودرس رای نخواهند داد.

تعویق برگزیت

طرح تعویق برگزیت با حمایت چندین نماینده محافظه‌کار که منتقد سیاست برگزیت نخست‌وزیر هم‌حزبی خود هستند با ٣٢٧ رای موافق در مقابل ٢٩٩ رای مخالف تصویب شد.

مطابق این مصوبه، اگر بریتانیا تا موعد فعلی برگزیت، یعنی ٣١ اکتبر (کمتر از دو ماه دیگر)، برای خروج از اتحادیه اروپا با آن به توافقی نرسد، نخست‌وزیر باید خواهان فرصت بیشتر و تعویق مهلت خروج از اتحادیه شود.

بوریس جانسون رای پارلمان به درخواست مهلت بیشتر برای برگزیت را “مصوبه تسلیم” خواند و گفت به این ترتیب دست او در مذاکرات با اتحادیه اروپا برای گرفتن امتیازات بیشتر بسته است.

منتقدان آقای جانسون می‌گویند او برنامه‌ای واقعی برای مذاکره با اروپا ندارد و همچنان که ترزا می نتوانست امتیازات مورد نظر را از این اتحادیه بگیرد، آقای جانسون نیز تنها به توافقی مشابه توافق خانم می دست خواهد یافت.

انتخابات زودرس

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، پیش از این خواهان همه‌پرسی مجدد درباره خروج از اتحادیه اروپا یا برگزاری انتخابات زودرس شده بود.

اما آقای کوربین در جلسه چهارشنبه پارلمان گفت درخواست انتخابات زودرس از طرف بوریس جانسون را به تله و سیبی تشبیه کرد که به “زهر برگزیت بی توافق” آغشته است.

او گفت هر وقت مصوبه فعلی برای تعویق برگزیت و جلوگیری از خروج بی توافق به تایید نهایی رسید، آن موقع حزب کارگر از انتخابات زودرس حمایت خواهد کرد.

دو سال پیش هم ترزا می، نخست‌وزیر قبلی بریتانیا که در پارلمان اکثریت شکننده‌ای داشت، برای ساده‌تر کردن مسیر تصویب توافق مورد نظرش برای برگزیت انتخابات زودرس برگزار کرد.

در آن مقطع حزب محافظه‌کار به طور چشمگیری از حزب کارگر پیش بود. اما با برگزاری انتخابات حزب محافظه‌کار کرسی‌های بسیاری را از دست داد و تغییر ترکیب احزاب در پارلمان بن‌بستی را ایجاد کرد که حامیان برگزیت بی توافق، حامیان توافق پیشنهادی ترزا می و حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هیچ یک آرای لازم برای پیشبرد سیاستشان را نداشتند.

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یکی از اختلافات دامنه‌دار در حزب محافظه‌کار بریتانیا است و چند رهبر این حزب را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرده است.

bbc