World

پنتاگون: وزیر اطلاعات داعش کشته شد

al-adnani-isis_spokesman-persian-herald-australia

وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، گزارش کرده یکی از برجسته‌ترین چهره‌های گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش، در حمله هوایی کشته شده است.

از ولی عادل حسن سلمان فابد به عنوان وزیر اطلاعات داعش یاد می‌شود که بر تهیه ویدئوهای تبلیغاتی این گروه هم مدیریت می‌کرد.

آن طور که پنتاگون امروز (شنبه ۱۶ سپتامبر – ۲۶ شهریور) گزارش کرده این رهبر داعش در حمله هوایی که روز هفتم سپتامبر در محدوده شهر رقه سوریه روی داده، کشته شده است.

رقه که از آن به عنوان پایتخت داعش در سوریه یاد می‌شود از همان ماه‌های نخست آغاز پیشروی‌های این گروه از کنترل دولت سوریه خارج شد.

آن طور که گزارش شده، هنوز بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار سکنه غیرنظامی در این شهر که اکنون در محاصره قرار گرفته، زندگی می‌کنند.

ولی عادل حسن سلمان فاید که گفته شده به لقب “دکتر ولی” هم شهرت داشته از همکاران نزدیک ابومحمد العدنانی، مغز متفکر و استراتژیست داعش بوده است.

پنتاگون خبر مرگ ابومحمد العدنانی را چند روز پیش تایید کرد

آقای العدنانی ماه گذشته در جریان یک حمله هوایی کشته شد.

پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون امروز درباره اهمیت این خبر گفت: “از میان برداشتن رهبران ارشد داعش توانایی این گروه برای گسترش قلمرو خود را کاهش می‌دهد و از توان برنامه‌ریزی، تهیه منابع مالی و انجام عملیات داخل و بیرون قلمرو این گروه می‌کاهد.”

به گفته آقای کوک، سلمان فاید همچنین یکی از اعضای شورای رهبری داعش هم بوده است.