World

چند پناهجوی ایرانی در کاله لب هایشان را دوختند

Calais Migrant Crisis

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس شش مهاجر ایرانی لب های خود را در اعتراض به اخراج های جمعی و تخریب بخش وسیعی از یک اردوگاه مهاجران در شمال فرانسه دوخته اند.

 این اعتراض در سومین روز عملیاتی برای برچیدن یک اردوگاه موقتی در حاشیه کاله صورت گرفت. چندین هزار نفر در این اردوگاه زندگی می کنند که امیدوارند از طریق کانال مانش به بریتانیا بروند.

بنابه این گزارش بعضی از ساکنان این اردوگاه روی سقف سرپناه هایشان ایستادند تا مانع تخریب آنها شوند و شماری هم آنها را به آتش کشیدند.

 آسوشیتدپرس نوشت:‌ ایرانی ها با بلند کردن پلاکاردهایی از نماینده سازمان ملل خواستند از آنجا بازدید کند.

ماه گذشته دادگاه به قانونی بودن تخریب بخش وسیعی در جنوب اردوگاه رای داد.

یک مقام دولتی روز چهارشنبه گفت که این فرآیند حدود یک ماه وقت خواهد برد. مقام ها تخمین می زنند که ۸۰۰ تا هزار نفر در بخشی که جمع آوری می شود زندگی می کنند اما گروه های امدادرسان شمار آنها را بیش از ۳ هزار نفر می دانند.

دولت فرانسه پیشنهاد اسکان این مهاجران در فضای باقی مانده در کانتینرهایی که در آن مجاورت هست را داده است یا گفته می توانند به مراکز استقبال موقتی بروند تا تقاضای پناهندگی آنها در فرانسه بررسی شود.

در ماه نوامبر ۲۰۱۵ هم چند مرد ایرانی که مسیر حرکت آنها در مرز یونان و مقدونیه سد شده بود، لب های خود را به نشانه اعتراض دوختند.

این پس از آن بود که کشورهای بالکان گفتند مرزهایشان را فقط به روی کسانی باز می گذارند که از کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق و افغانستان آمده باشند.