Afghanistan

کابینه افغانستان ملت و قوم را به شناسنامه الکترونیکی اضافه کرد

afghanistan-electronic-ID-cards-persian-herald-australia

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که کمیته قوانین کابینه دولت، ماده جنجالی قانون ثبت احوال نفوس را تغییر داده و در صورت تصویب شورای ملی افغانستان توزیع تذکره (شناسنامه) الکترونیکی آغاز خواهد شد.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت ملیت یا قوم افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه افغان در این شناسنامه هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند درج ‘افغان’ در شناسنامه‌های جدید، تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

در صفحه رسمی فیسبوک معاون رئیس جمهوری افغانستان آمده است که در جلسه روز یکشنبه، ۱۵ حمل (فروردین) کمیته قوانین، این قانون مورد بحث و تعدیل قرار گرفته است.

معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته: “اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیکی بوده و حکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه‌های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشورت کرده است.”

او افزوده است که براساس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن “ملت” و “قوم” در متن قانون و در صفحه اول شناسنامه می‌توان به این مشکل خاتمه بخشید.

آقای دانش افزوده که پس از تصویب تعدیل این ماده توسط شورای ملی افغانستان، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه الکترونیکی آغاز خواهد شد.

دفتر ارتباط مردمی آقای دانش افزوده است که وزارت داخله (کشور) و وزرات مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز در این نشست گزارش داده که برای اجرای این قانون و روند توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی کامل دارند.

مشخصات قومیمورد جنجالی در مورد شناسنامه‌های جدید، اختلاف نظر در مورد درج نام اقوام مختلف شهروندان افغانستان بوده است. شماری تاکید دارند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کنند که برای همه شهروندان تنها کلمه “افغان” استفاده شود.

ولی در جوزا (خرداد) ماه سال ۱۳۹۲ مجلس نمایندگان افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد که براساس آن نام قوم و ملیت افراد در این شناسنامه‌ها درج نمی شود و به جای آن، مشخصات افراد به شمول قومیت آنها، همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله (کشور) ثبت شود.

علاوه بر این‌ها براساس قانون، نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد دارنده شناسنامه الکترونیک نیز باید درج ‌می‌شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح کرد و سرشماری جمعیت افغانستان را برای برنامه‌ریزی اقتصادی در این کشور حیاتی خواند.

bbc