World

کارشناسان سازمان ملل از بحرین خواستند به آزار شیعیان پایان دهد

bahrain_unrest-persian-herald-australia

گروهی از کارشناسان مستقل که از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده‌اند مقامات بحرین را متهم کرده‌اند که شهروندان شیعه این کشور ر ا مورد آزار قرار می‌دهند.

به گزارش رویترز کارشناسان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقامات بحرین خواسته‌اند که به بازداشت‌های بی دلیل شهروندان این کشور براساس مذهب خاتمه دهند و افرادی را که به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و بیان عقاید و دیدگاه‌هایشان بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.

بیانیه کارشناسان حقوق بشر آن چه را که موج بازداشت، بازجویی و وارد کردن اتهامات بی اساس بر شیعیان این کشور توصیف می‌کند، محکوم کرده است.

به گزارش رویترز کارشناسان حقوق بشر در بیانیه خود هم چنین گفته‌اند که موج بازداشت مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و روحانیون شیعه بحرین حقوق اساسی شهروندان این کشور را نقض می‌کند.

از زمان آغاز جنبش دموکراسی‌خواهی در بحرین، که حدود پنج سال پیش توسط گروه های شیعه آغاز شد و هدف سرکوب شدید دولت اقلیت سنی قرار گرفت، این کشور پیوسته دستخوش تنش و ناآرامی بوده است.

bbc