Technology

کشیدن سیگار الکترونیکی نوجوانان را سیگاری می‌کند

یک پژوهش میگوید کشیدن سیگار الکترونیکی منجر به تمایل نوجوانان به کشیدن سیگار میشود.

نزدیک به سه هزار دانش آموز بریتانیایی در این تحقیق دانشگاه لیدز شرکت داشتند.

آنها متوجه شده‌اند احتمال کشیدن سیگار در میان نوجوانانی که سیگار الکترونیکی کشیده‌اند از افرادی که دست به این کار نزده‌اند، چهار برابر بیشتر است.

اما این نتیجه‌گیری جدید با یافته‌های قبلی در مورد روش‌های تمایل به کشیدن سیگار که نشان می‌دادند کشیدن سیگار الکترونیکی مصرف سیگار را کاهش می‌دهد در تناقض قرار دارد.

کارشناسان پاسخ‌های دو هزار و ۸۳۶ دانش آموز ۱۳ و ۱۴ ساله از ۲۰ مدرسه بریتانیا را یک سال مورد بررسی قرار دادند.

در میان افرادی که هرگز سیگار نکشیده‌اند، اما سیگار الکترونیکی کشیده‌اند ۳۴ درصد در طول سال میل به مصرف دخانیات داشتند.

تنها ۹ درصد از این گروه که زمان شروع نظرسنجی کشیدن سیگار الکترونیکی را امتحان نکرده بودند کشیدن سیگار را اختیار کرده‌اند.

مارک کنر، پژوهشگر دانشگاه لیدز، گفته است که برای اثبات چنین ارتباطی، به کار بیشتری لازم است.

او می نویسد: “رابطه علت و معلول در این ارتباط ممکن است قابل اعتماد باشد اما ما نمی‌توانیم آن را بر اساس یافته‌هایمان و روال مشاهده شده طی این مقطع زمانی در بریتانیا تأیید کنیم.”

سیگار  
حق نشر عکسGETTY IMAGESدر سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ محدودیت‌هایی برای سیگار کشیدن در اماکن عمومی بریتانیا وضع شد

بسیاری از متخصصان معتقدند سیگارهای الکترونیکی که حاوی نیکوتین اما بدون تنباکو هستند نسبت به مصرف دخانیات خطر کمتری دارند.

در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ محدودیت‌هایی برای سیگار کشیدن در اماکن عمومی بریتانیا وضع شد

یک نهاد وابسته به وزارت بهداشت بریتانیا می‌گوید ضرر سیگار الکترونیکی از سیگارمعمولی ۹۵ درصد کمتر است و می‌تواند راه خوبی برای کمک به مردم در ترک سیگار باشد.

bbc