World

کمک نظامی ۱۲ میلیون دلاری آمریکا به مرزبانان تاجیک

border-guard-persian-herald-australia

آمریکا مقدار زیادی ماشین و تجهیزات، به ارزش با ۱۲ میلیون دلار، به نیروهای مرزبانی تاجیکستان کمک کرده است.

تحویل این تجهیزات و ماشین‌ها روز پنج شنبه ۲۸ مرداد با شرکت الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در دوشنبه، ژنرال رجبعلی رحمانعلی، رئیس اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان، و چند مقام دیگر دو کشور انجام شد.

از این کمکها که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اختصاص داده، مبلغ ۹ میلیون دلار به وسایل ارتباطی و سه میلیون دلار به ماشینهای نوع “جیپ ورانگلرز” اختصاص یافته و به گفته دیپلمیاتهای امریکایی، بخشی از تلاشهای مداوم دولت آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان است.

تجهیزات ارتباطی که فرماندهی مرکزی آمریکا به نیروهای مرزبانی تاجیکستان اعطا کرده، از رادیوهای “موتورولا” با نرم افزار “توربو” که می تواند حرکت نیروها را در زمین با استفاده از جی پی اس و فناوری های دیگر در فاصله‌ای بیشتر از ۱۶۰ کیلومتر ردیابی کند، ۵۰ ماشین جیپ و وسایل دیگر عبارت است.

از سال ۲۰۰۶ دولت آمریکا در چارچوب برنامه مباره با مواد مخدر با ارزش ۱۵۱ میلیون دلار تجهیزات و وسایل به مرزبانان تاجیکستان کمک کرده است

مقامهای آمریکایی می گویند که این تجهیزات و ماشین‌ها کمک می کنند که ظرفیت و توانایی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در زمینه شناسایی، ضبط و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به قلمرو این کشور افزایش یابد.

الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در تاجیکستان می گوید که اعظای این تجهیزات و ماشین‌ها به تاجیکستان بیانگر تعهد برای از میان بردن فروش غیرقانونی مواد مخدر در این کشور است. او از مرزبانان تاجیکستان برای “تلاش‌ها در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر” و تمایلشان به همکاری با آمریکا ابراز سپاس کرده است.

از سال ۲۰۰۶ دولت آمریکا در چهارچوب برنامه مبارزه با مواد مخدر با ارائه تجهیزات و وسایل با ارزش ۱۵۱ میلیون دلار به مرزبانان تاجیکستان کمک کرده است.