Afghanistan

۷۵ عضو حزب اسلامی حکمتیار از زندان پلچرخی آزاد شدند

دولت افغانستان ۷۵ عضو زندانی حزب اسلامی شاخه حکمتیار را، که از طرف دادگاه محکوم به زندان تا ۲۰ سال بودند، از زندان پلچرخی آزاد کرده است.

شاه میر امیرپور، یکی از مسئولان اداره زندان‌های افغانستان روز پنجشنبه (۲۱ جدی/دی) هنگام آزادی این افراد از زندان گفت که آنها براساس فرمان عفو اشرف غنی، رئیس جمهوری آزاد شده‌اند.

آقای امیرپور افزود که این زندانیان به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف دادگاه محکوم به زندان بودند که مدت زندان آنها حداکثر تا ۲۰ سال بوده است.

این مقام اداره زندان‌های افغانستان ضمن اشاره به آزادی این افراد براساس توافقنامه آشتی بین دولت و حزب اسلامی حکمتیار، گفت که هیچ یک از این افراد محکوم به جرایم جنایی نبودند.

عبدالحی فقیری، نماینده حزب اسلامی این افراد را “زندانیان سیاسی” خواند و تاکید کرد که “زندانی سیاسی مجرم نیست”، بلکه به گفته او “قهرمانی است که با نظام برخورد می‌کند”. او افزود که چنین افرادی “گاهی در زندان هستند، گاهی وزیر و گاهی رئیس جمهوری” هستند.

آقای فقیری همچنین گفت که حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر از اعضای حزب اسلامی در زندانهای افغانستان به سر می‌برند که او ابراز امیدواری کرد به زودی آزاد شوند.

در همین حال، نگرانی‌های وجود دارد که در بین زندانیانی که براساس توافقنامه آشتی با حزب اسلامی آزاد می‌شوند، افراد وابسته به گروه طالبان و حتی دولت اسلامی (داعش) آزاد شوند. منابعی گفته‌اند که برخی از این افراد به عنوان عضو گروه طالبان بازداشت و زندانی شده‌اند و این موضوع در پرونده‌های آنها هم ذکر شده است.

یک منبع حزب اسلامی هم تایید کرد که بعضی از افرادی که تحت عنوان عضویت حزب اسلامی آزاد شده یا می‌شوند، در کنار جنگجویان گروه طالبان می‌جنگیدند. برخی از زندانیانی که روز پنجشنبه آزاد شدند هم تایید کردند که در میدان جنگ دستگیر شده بودند.

در همین حال، برخی سازمانهای حقوق بشری هم اظهار نگرانی کرده‌اند که کسانی که مرتکب جرایم ضدحقوق بشری شده و جرایم آنها در دادگاه اثبات شده، از بند آزاد شوند.

با این حال، آقای امیر‎پور تاکید کرد که هیچ عضو گروه دولت اسلامی (داعش) از زندان آزاد نخواهد شد.

پیش از این یکی از سخنگویان آقای حکمتیار گفته بود که حدود ۲۰۰۰ نفر از اعضای زندانی این حزب تشخیص و فهرست شده‌اند که قرار است براساس توافقنامه صلح آزاد شوند.

نخستین گروه از زندانیان حزب اسلامی که شامل ۵۵ نفر می‌شد، در ۱۲ ثور/اردیبهشت گذشته از زندان آزاد شدند.

مقام‌های دولتی می‌گویند افرادی که از زندان آزاد می‌شوند، پرونده‌های آنها در سطوح مختلف اطلاعاتی و امنیتی بررسی می‌شوند و در نهایت براساس فرمان رئیس جمهوری آزاد می‌شوند.

bbc