ماه: فوریه 2016

Technology

سقوط یک سنگ بزرگ آسمانی در اقیانوس اطلس

بزرگترین سنگ آسمانی از زمان انفجار چلیابینسک روسیه با عبور از اتمسفر زمین در اقیانوس اطلس سقوط کرده است. این حادثه روز ششم فوریه در ساعت ۱۳:۵۵ به وقت گرینویچ در آب های ساحلی برزیل اتفاق افتاد اما خبر آن تازه منتشر شده است. این سنگ هنگام سوختن معادل ۱۳ […]