Iran

آمانو: ذخیره آب سنگین ایران برای دومین بار از میزان مجاز در برجام فراتر رفت

yukio-amano-persian-herald

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که برای دومین بار از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای (برجام)، ذخیره آب سنگین ایران از میزان مجاز در این توافق فراتر رفته است. درماه فوریه سال جاری نیز، ذخیره آب سنگین ایران از این حد بیشتر بود.

آقای آمانو در گزارش خود به جلسه شورای حکام آژانس بین المللی در روز پنجشنبه، ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر)، گفت که گزارش دوره‌ای او با عنوان “راستی آزمایی و نظارت بر جمهوری اسلامی ایران طبق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت” نشان می‌دهد که آژانس بین‌المللی همچنان بر نحوه اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام ادامه می‌دهد.

او در عین حال گفت که برای دومین بار از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای، ذخیره آب سنگین ایران از ۱۳۰ تن فزونی گرفت اما دولت ایران ترتیباتی داده است تا مقادیری آب سنگین را به خارج منتقل کند و انتقال این مقدار آب سنگین زیر نظر آژانس انجام می‌شود.

مدیرکل آژانس بین‌المللی گفت که “مهم این است که در آینده از بروز چنین وضعیتی اجتناب شود تا اعتماد جامعه بین‌المللی به اجرای برجام، که نشانه امتیازی در راستی آزمایی در ایران است، همچنان حفظ گردد.”

آب سنگین اراکطبق توافق هست‌ای ذخیره آب سنگین ایران در حد ۱۳۰ تن تعیین شده است

یوکیا آمانو در گزارش خود به اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران هم اشاره کرد. وی گفت: “ایران تا زمان اجرایی شدن رسمی پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی، به صورت موقت به این پروتکل عمل می‌کند.” وی افزود: “آژانس بین‌المللی نیز به راستی آزمایی عدم انحراف استفاده از مواد هسته‌ای اعلام شده توسط ایران ادامه می‌دهد و ارزیابی مربوط به نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران نیز ادامه دارد.”

رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش مدیر کل آژانس را نشانه روشنی از این دانست که “همه اقدامات مرتبط هسته‌ای به طور کامل از سوی ایران انجام شده‌اند” و گفت: “درخصوص آب سنگین اضافی تنها تعهد مصرح در برجام آن است که این مقدار برای صادرات به بازارهای بین المللی عرضه شود.”

دو هفته پیش گزارش شد که مدیر کل آژانس بین‌المللی نگرانی خود نسبت به “ذخیره آب سنگین” ایران را به آگاهی علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رسانده است. براساس این گزارش، مقامات ایرانی اعلام کردند که طبق مفاد برجام، ترتیبات لازم برای انتقال پنج تن آب سنگین به خارج داده شده است.

در آن زمان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرد که ایران در نظر دارد آب سنگین اضافی خودرا به خارج صادر کند و افزود: “قابل توجه است که ایران تلاشی در جهت پنهانکاری در این زمینه نکرده است.”

توافق هسته ای ذخیر آب سنگین ایران را حدود ۱۳۰ تن تعیین کرده و مازاد بر این مقدار باید برای صادرات و فروش در بازار بین المللی عرضه شود.

براساس گزارش‌های خبری، میزان ذخیره آب سنگین ایران در ارزیابی اخیر یکصد کیلوگرم از میزان مجاز بیشتر بود. در ماه فوریه، ذخیره آب سنگین ایران یکصد و سی تن و نهصد کیلوگرم گزارش شد.

bbc