Iran

آژانس پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تایید کرده است که ایران به تعهدهای خود در چهارچوب توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند بوده است.

هر چند که ذخایر آب سنگین ایران زیر سقف توافق باقی مانده، اما در آستانه گذشتن از حد مورد توافق است.

خبرگزاری‌های غربی می‌گویند آژانس در این گزارش ذخایر آب سنگین ایران را ۱۲۸.۲ تن برآورد کرده است. میزان مورد توافق برای ذخایر آب سنگین ایران ۱۳۰ تن است.

آژانس پیش از این گزارش کرده که ذخایر آب سنگین ایران دو بار موقتا از این حد مجاز بالاتر رفته است.

ایران ذخایر اضافی آب سنگین خود را به عمان فرستاده و برای آنها دنبال مشتری است.

مطابق این گزارش ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت پایین در ایران ۷۹.۸ کیلوگرم و درجه غنی‌سازی پایینتر از ۳.۶۷ درصد بوده است.

ایران باید سطح غنی‌سازی را زیر ۵ درصد نگه دارد و نباید بیش از ۲۰۲.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده داشته باشد.

bbc