Iran

آیت الله خامنه ای: منع سلاح هسته‌ای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دارد

%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-persian-herald-australia

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه “سعادت و شقاوت در گروی چگونگی استفاده از قدرت است”، در خصوص “قدرت ناشی از سلاح هسته‌ای” گفت: “منع سلاح هسته‌ای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دارد”.

رهبر ایران روز سه شنبه ۷ دی، در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود افزود که “امکان تلاش برای کسب انواع دیگر قدرت در اختیار دولت و ملت قرار دارد” و در عین حال، در مورد “ترفند و خدعه دشمنان در سلب مؤلفه‌های قدرت نظام اسلامی” هشدار داد.

وی تاکید کرد: “دشمن همچون دزدی است که قصد تصرف خانه را دارد اما این‌طور وانمود می‌کند که دلیل دشمنی، سلاحی است که صاحب‌خانه برای دفاع در دست دارد و اگر آن سلاح را زمین بگذارد، نزاع تمام می‌شود. بنابراین تلاش می‌کند با حیله‌گری و استفاده از انواع روش ها از جمله حرف زدن، شوخی کردن، لبخند زدن، و تشر زدن، صاحب‌خانه را خلع سلاح کند و به خانه وارد شود.”

مقام های حکومتی ایران، در گذشته بارها از “فتوای” آیت الله خامنه ای در مورد حرام بودن تولید و استفاده از سلاح های هسته ای سخن گفته اند، هرچند توضیح بیشتری در مورد زمان صدور و متن این فتوا نداده اند.

در عین حال، رهبر ایران در مناسبت های گوناگون، سخنانی را در مورد سلاح های هسته ای بر زبان رانده که برخی ناظران معتقدند اظهارات مقام های ایرانی در مورد فتوای مرتبط با سلاح های هسته ای، ممکن است اشاره ای به همین سخنان باشند.

به عنوان نمونه، آیت الله خامنه ای در بهمن ۱۳۸۸ گفته است: “ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمى نداریم؛ دنبالش هم نخواهیم رفت. برطبق مبانى اعتقادى ما، مبانى دینى ما، به کار بردن این گونه وسائل کشتار جمعى اصلاً ممنوع است، حرام است.”

bbc