World

اتهام ارسال اطلاعات جنگنده‌های آمریکا به ایران هشت سال زندان برای مظفر خزاعی آورد

f-22-fighter-plane-parsian-australia

دادگاهی در آمریکا مظفر خزاعی، مهندس ایرانی-آمریکایی را به خاطر سرقت اطلاعات نظامی حساس و ارسال آنها به ایران، به هشت سال زندان محکوم کرد.

آقای خزاعی، که پیشتر در یک شرکت تولید محصولات دفاعی کار می‌کرد، متهم بود که ظرف چند سال اطلاعات مربوط به جنگنده‌های اف ۳۵ و اف ۲۲ را دزدیده و قصد داشته که به ایران بفرستد.

دادستانان گفتند که او می‌خواسته ۱۵۰۰ سند شامل اسرار تجاری و ۶۰۰ سند شامل اطلاعات حساس نظامی را به ایران بفرستد.

آقای خزاعی اتهام خود را پذیرفت و عذرخواهی کرد. او گفت می‌خواسته در دانشگاهی در ایران شغل تدریس بگیرد و ایمیل‌های مرتبط با پرونده بخشی از روند گرفتن این شغل بوده‌‌اند.

گزارش شده که او در ایمیل‌هایی به دانشگاه‌های دولتی در ایران خود را مهندس ارشد پروژه‌های نظامی در آمریکا معرفی کرده و نوشته بود “مهارت‌های کلیدی کسب کرده که می‌تواند به صنایع و دانشگاه‌های خودمان منتقل شود.”

دادستانان برای او درخواست ۱۰ سال حبس کرده بودند.

او در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده نوشت: “من قطعا نمی‌خواستم که به هیچ شکلی به آمریکا یا هیچ شخص و یا شرکتی آسیبی بزنم. من نیت سوء نداشتم و به خاطر اشتباهم در این رابطه بسیار متاسفم.”

bbc