Iran

احسان مازندرانی از زندان آزاد شد

هوشنگ پوربابایی وکیل‌مدافع احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی، امروز از آزاد شدن آقای مازندرانی خبر داد.

آقای پوربابایی شنبه ۲۳ بهمن به ایسنا گفت که آزادی موکلش از زندان، به دنبال پایان دوران محکومیت او صورت گرفته است.

احسان مازندرانی در آبان سال ۱۳۹۴ به اتهام “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” دستگیر شد. او در دادگاه بدوی به ۷ سال زندان محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر، حکم او را به ۲ سال تقلیل داد.

وکیل آقای مازندرانی در مهرماه گذشته ابراز امیدواری کرد که وی بر مبنای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و با توجه به بیماری خود، پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت از امکان آزادی مشروط بهره مند شود.

مطابق این ماده قانونی، زندانیان در صورتی برخورداری از شرایطی همچون “حسن اخلاق و رفتار” یا استفاده نکردن از آزادی مشروط در گذشته، ممکن است بعد از تحمل نیمی از دوران حبس خود آزاد شوند.

احسان مازندرانی در مهر ماه گذشته در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد که منجر به به وخامت وضعیت جسمانی او و بستری شدنش در بیمارستان شد.

هوشنگ پوربابایی در آذرماه گذشته به ایسنا گفت که پزشکی قانونی، وخامت وضعیت آقای مازندرانی را تایید کرده است.

احسان مازندرانی در خرداد ماه هم به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود. پیش از آن، خانواده آقای مازندرانی نسبت به وضعیت سلامتی او در اوین ابراز نگرانی کرده بودند.

در آن زمان گزارش شد که او در بند ۲ الف زندان اوین به خاطر شرایط بد نگهداری دچار عفونت نای، ریه و روده شده، اما علی رغم درخواست‌های مکرر از دسترسی به پزشک متخصص محروم بوده است.

احسان مازندرانی، در هنگام دستگیری مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان بود.

bbc