World

ادعای مجدد روسیه در مورد مالکیت بخشی از قطب شمال

russia-claim-North-Pole-parsian-australia

روسیه که مدعی مالکیت بخشی از منطقه قطب شمال به وسعت ۱.۲ میلیون کیلومتر مربع است، خواستار شناسایی رسمی آن از سوی سازمان ملل شده است.

این کشور در سال ۲۰۰۱ هم درخواست مشابهی برای ثبت این منطقه غنی از ذخایر انرژی مطرح کرده بود که از سوی یک کمیسیون سازمان ملل به دلیل شواهد ناکافی رد شد.

وزارت خارجه روسیه گفت که درخواست تازه بر داده های علمی استوار است.

اما سایر کشورهای حاشیه قطب شمال – نروژ، دانمارک، کانادا و آمریکا – ادعای مسکو را رد می کنند.

همه پنج کشور حاشیه سعی داشته اند بر بخش هایی از قطب شمال اعلام مالکیت کنند. تصور می شود این منطقه حاوی یک چهارم ذخایر کشف نشده نفت و گاز جهان باشد.

علت افزایش رقابت برای منابع قطبی در سال های اخیر، کاهش سطح یخی قطب و گشایش فرصت های اکتشافی تازه است.

روسیه گفت که درخواستش حاوی استدلال های تازه را تسلیم کمیسیون حدود فلات قاره سازمان ملل کرده است.

وزارت خارجه روسیه گفت که “داده های فراوان علمی جمع آوری شده طی سال ها تحقیقات در قطب را برای پشتیبانی از ادعای روسیه به کار گرفته است.”

روسیه قبلا در سال ۲۰۰۷ با نصب پرچم خود در بستر اقیانوس با کمک یک زیردریایی، مدعی مالکیت بستر قطب شمال شد.

یک هفته پیشتر کرملین گفت که نیروی دریایی اش در قطب شمال را به عنوان بخشی از دکترین تازه نظامی تقویت خواهد کرد.

bbc