Iran

از سرگیری پروازهای ایرفرانس به ایران

پروازهای ایرفرانس به ایران -Persian-Herald-Australia

شرکت هواپیمایی ایرفرانس پس از هشت سال پروازهای مستقیم پاریس- تهران را از سر گرفته است.

پرواز ۷۳۸ ایرفرانس روز یکشنبه (۱۷ آوریل) که از فرودگاه شارل دوگل بلند شده بود در فرودگاه بین المللی امام خمینی فرود آمده است.

آلن ویدالیس، وزیر حمل و نقل فرانسه و تعدادی بازرگان از مسافران این پرواز بودند که از طرف مقامات ایرانی مورد استقبال قرار گرفتند.

آقای ویدالیس گفته است که به از سرگیری پرواز مستقیم ایرفرانس افتخار می‌کند و این تحول را برای گسترش همکاری‌های دو کشور مهم می‌داند.

پروازهای خطوط هوایی فرانسه به تهران به دلیل تحریم‌های هسته‌ای در سال ۲۰۰۸ متوقف شده بود. از سرگیری این پرواز یکی از دستاوردهای توافق هسته‌ای (برجام) است.

این در حالیست که بازگشت ایرفرانس به ایران بدون جنجال نبوده است.

ایرفرانس ابتدا از زنان مهماندار خود خواسته بود در حین پرواز کت آستین بلند و شلوار بپوشند و پس از ورود به ایران و خروج از هواپیما موهای خود را بپوشانند.

این تصمیم باعث اعتراض اتحادیه ملی خدمه پروازی فرانسه شد که می‌گفت عده‌ای از مهمانداران زن ایرفرانس نمی‌خواهند حجاب بر سر کنند.

اما مدیران ایرفرانس در تصمیم خود تجدید نظر کردند و گفتند که به خدمه خود حق انتخاب خواهند داد. به این ترتیب، خدمه پرواز مجبور به سفر به ایران نخواهند بود و برای جایگزین شدن آن‌ها «واحد ویژه‌ای» تشکیل خواهد شد.

bbc