Australia

اظهارات محافظه کارانه پروفسور دونالد رائول در مورد پرونده مخفی اسکات موریسون

پروفسور دونالد راثول، پروفسور ANU می‌گوید استفان دوناخو، وکیل کل، در توصیه‌های خود در مورد انتصابات مخفی نخست‌وزیر سابق اسکات موریسون بسیار محافظه‌کار و محتاط بوده است. وکیل کل مشاوره حقوقی روز سه شنبه گذشته در مورد اقدامات آقای موریسون در ارتباط با سوگند خوردن درباره پنج بسته اوراق بهادار که در زمان ریاست جمهوری اسکات موریسون مطرح بوده را منتشر کرد، و اظهار داشت که این کار قانونی بوده و او قانوناً توسط فرماندار کل منصوب شده است.
پروفسور راثول به اسکای نیوز استرالیا گفت: «او به دنبال وارد شدن به منازعه سیاسی در رابطه با این مسئله نیست. اما او مشاهدات مهمی در مورد دولت مسئول دارد.»

اسکای نیوز