Health

امید دانشمندان به درمان سرماخوردگی با شیوه ای بدیع

دانشمندان در بریتانیا تصور می کنند راهی برای مقابله با سرماخوردگی پیدا کرده اند.

این شیوه به جای حمله مستقیم به ویروس سرماخوردگی که صدها نوع دارد بدن میزبان را برای مقابله با آن آماده می کند.

به این ترتیب که پروتئینی که ویروس های سرماخوردگی برای تکثیر و انتشار از آن استفاده می کنند را مسدود می کند.

مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که اگر این دارو به موقع به بدن برسد می تواند ویروس سرماخوردگی را نابود کند. آزمایش ها برای اطمینان از ایمنی این شیوه ظرف دو سال شروع خواهد شد.

محققان امپریال کالج لندن درحال کار برای تولید یک نوع دارو هستند که می توان استنشاق کرد تا عوارض جانبی آن محدود شود.

در مقاله ای که سرپرستان مطالعه در نشریه “شیمی طبیعت” منتشر کرده اند آمده است که این دارو در آزمایشگاه ظرف چند دقیقه پس از رسیدن به سلول های ریه و هدف گرفتن پروتئین “ان ام تی” موثر واقع شده.

همه انواع ویروس سرماخوردگی برای تکثیر نیازمند این پروتئین هستند.

پروفسور اد تیت گفت: “هدف این است که این دارو ابتدا پس از عفونت به بیمار داده شود تا توانایی ویروس را برای تکثیر و انتشار سلب کند. حتی اگر سرماخوردگی بدن را گرفته باشد، ممکن است به تخفیف علائم آن کمک کند.”

او افزود: “این می تواند برای افراد مبتلا به مشکلاتی مثل آسم که موقع سرماخوردگی به شدت مریض می شوند خیلی مفید باشد.”

به گفته او هدف گرفتن بدن میزبان به جای ویروس شیوه ای “کمی رادیکال” اما معقول است چون هدف گرفتن ویروس کار خیلی پیچیده ای است.

ویروس های سرماخوردگی نه فقط فراوان و متنوع هستند، بلکه به سرعت تکامل پیدا می کنند یعنی می توانند به سرعت در مقابل داروها مقاومت ایجاد کنند.

در این مطالعه داروی آزمایشی چندین گونه ویروس سرماخوردگی را به طور کامل مسدود کرد، ظاهرا بدون آنکه به بدن آسیب برساند. با این حال مطالعات بیشتری برای اطمینان از سمی نبودن آن برای بدن لازم است.

دکتر پیتر بارلو از انجمن ایمنی شناسی بریتانیا گفت: “هرچند این مطالعه کاملا در آزمایشگاه انجام شده، امید زیادی ایجاد می کند که در نهایت دارویی برای درمان آثار ویروس سرماخوردگی در بیماران تولید خواهد شد.”

bbc