Afghanistan

انس حقانی هنوز در بند است، طالبان شرایط را رعایت نکردند

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید انس حقانی و دو تن دیگر از رهبران شبکه حقانی هنوز در بند‌اند. او گفته “عدم رعایت شرایط از سوی طالبان” باعث تاخیر در روند تبادله شده است.

صدیق صدیقی توضیحی در مورد این “شرایط” ارائه نکرده و نگفته است که چرا رعایت نشدن آن باعث تاخیر و “بازنگری” در این روند شده است.

گروه طالبان در این مورد ابراز نظری نکرده است.

قرار بود انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید با دو استاد دانشگاه آمریکایی که در اسارت طالبان بوده‌اند، تبادله شوند.

انس فرد درجه دوم این شبکه دانسته شده و مالی خان و حافظ رشید نیز نقش برجسته‌ای در آن داشته‌اند.

استادان دانشگاه که یکی اهل آمریکا و دیگری اهل استرالیاست، چند سال پیش از نزدیکی ساختمان دانشگاه محل کارشان در غرب کابل، به دست مردان مسلحی که بعدا معلوم شد طالبان بوده‌اند، ربوده‌شدند.

فردای روزی که رئیس جمهوری افغانستان گفت تصمیم گرفته سه زندانی طالبان شامل انس حقانی را آزاد کند، خبر آزادی و حتی رسیدن این زندانیان به قطر منتشر شد.

طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند که مذاکره با آمریکا برای دست یافتن به مصالحه از سوی آن دفتر انجام می‌شود.

رئیس جمهوری افغانستان هدفش از رها کردن اعضای ارشد شبکه حقانی را زمینه‌سازی برای مذاکره گروه طالبان با دولت افغانستان و رها شدن استادان از اسارت طالبان ذکر کرده بود.

bbc