Home

ایران: تبادل اورانیوم با روسیه به دلیل نوسان قیمت معامله پرسودی بود

uraniom

بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که تبادل اورانیوم غنی شده ایران با کیک زرد روسیه، معامله پرسودی بوده است.

آقای کمالوندی امروز هشتم دی ماه (۲۹ دسامبر) به خبرگزاری ایسنا گفته است که اگر می‌خواستیم فقط در ازای مواد هسته‌ای کیک زرد بگیریم حدود ۷۰ تن کیک زرد دریافت می‌کردیم اما ما از ابتدا با این شرط معامله کردیم که در ازای بهای مواد اولیه و روند تبدیل موادی که بر روی سوخت صورت گرفته است کیک زرد دریافت کنیم در حالی که می‌توانستیم معادل آن‌ها پول دریافت کنیم.”

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته “نوسانات قیمت اورانیوم در یکی دو ماه اخیر به نفع ایران در این مبادله تمام شد و از این رو نیز معامله پرسودی برای ما بود.”

آقای کمالوندی درباره میزان مواد تبادل شده گفته “کمتر از ۱۱ تن مواد هسته‌ای غنی شده در ازای بیش از ۲۰۰ تن کیک زرد تبادل شده است.” او درباره مواد تبادل شده با روسیه گفته است که “بخشی از اکسید اورانیوم ۲۰ درصد و صفحات سوخت نیمه ساخته (به جز سوخت اصلی راکتور تهران) بر اساس توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵ به روسیه فرستاده شده است.

ساعاتی پیش از گفته های آقای کمالوندی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأیید کرده بود که کار تبادل ۱۱ تن اورانیوم غنی‌شده ایران با ۱۹۷ تن کیک زرد روسیه “یکی دو روز پیش” تکمیل شده است. آقای صالحی گفته بود “بر اساس محاسبات باید ۸۰ تن کیک زرد می‌گرفتیم ولی شرایطی پیش آمد که ۲۰۰ تن دریافت کردیم.”

طبق توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، ایران می تواند ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۳.۶ درصدی خود را نگه دارد و می بایست مازاد آن را به خارج از کشور بفرستد. خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، یکی از اقداماتی است که ایران برای رسیدن به روز اجرای توافق جامع اتمی و رفع تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل باید انجام دهد.

در این روز، که به پیش بینی مقام های ایرانی در ماه جاری خورشیدی خواهد بود، دستورات صادر شده در اتحادیه اروپا و آمریکادر مورد رفع تحریم ها عملی خواهد شد.

bbc