Sport, Sport Iran

ایران میزبان جام والیبال آسیا در سال ۲۰۱۵ شد

volleyball-persian-herald

ایران میزبان قطعی مسابقات قهرمانی والیبال آسیا در سال ۲۰۱۵ خواهد بود.

رئیس فدراسیون والیبال ایران که برای شرکت در اجلاس سالیانه هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا شرکت کرده، در گفتگویی با سایت این فدراسیون گفته که میزبانی ایران در سال ۲۰۱۵ قطعی شده است.

هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا در جلسه‌ای موضوع میزبانی ایران برای رقابت‌های مسابقات قهرمانی آسیا مطرح شد و در نهایت ایران به عنوان میزبان قطعی این رقابت‌ها معرفی شد.

به گزارش سایت فدراسیون والیبال که محمدرضا داورزنی که خود یکی از اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون بین المللی والیبال آسیا است در جلسه‌های جداگانه با آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی وصالح بن ناصر رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا موافقت آنها را برای میزبانی ایران در هجدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا کسب کرده است.

در حدود یک ماه پیش فدارسیون جهانی والیبال با ارسال نامه به فدراسیون والیبال ایران، آرژانتین را بعنوان میزبان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان معرفی کرد.

این در حالی بود که پیش از آن فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده بود که میزبان این مسابقات در سال ۲۰۱۵ است، پس از این اتفاق و مسایل مربوط به ممنوعیت حضور زنان در سالن‌های والیبال، کنفدارسیون والیبال آسیا تصمیم به بررسی مجدد میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۵ گرفت.

bbc