Australia

با پایان کاهش مالیات دولت، قیمت سوخت به شدت افزایش می یابد

به رانندگان هشدار داده می شود که خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنند زیرا دولت فدرال برای پایان دادن به تخفیف مالیات غیر مستقیم ایستاده است.

در ماه مارس مالیات غیر مستقیم سوخت توسط دولت ائتلافی قبلی به مدت شش ماه به نصف کاهش یافت.

این در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت بود که کاهش 22 سنت از یک لیتر بنزین را کاهش داد.

علیرغم فشار برای تمدید این اقدام موقت فراتر از مهلت شش ماهه آن، دولت جدید کارگر مصر است که مالیات کامل بازگردانده شود، به این معنی که در اواخر سپتامبر تمام خواهد شد.

مقامات از رانندگان می‌خواهند در هفته‌های آینده قبل از پایان مالیات، از خرید وحشتناک خودداری کنند.

مالکان چمچ بنزین ها برای مقابله با این افزایش، سفارش سهام بیشتری را داده اند و به مردم یادآوری می کنند که تا زمانی که قیمت کمتر است، بنزین بیش از حد ذخیره نکنند.

اما دولت آلبانی برای پایان دادن به کاهش مالیات در 28 سپتامبر تسلیم نمی شود و می گوید که این طرح تاکنون بیش از 3 میلیارد دلار هزینه داشته است.

این یک بار مالی است که دولت کارگر دیگر نمی تواند تحمل کند، به این معنی که از نیمه شب 29 سپتامبر، مالیات بر سوخت بیش از 20 سنت افزایش خواهد یافت.