Afghanistan

با ۱۶ نظامی آمریکایی برای حمله مرگبار به شفاخانه قندوز برخورد انضباطی شد

burned_hospital_in_kunduz_persian_herald_australia

خبرگزاری‌های غربی گزارش داده‌اند که با ۱۶ نظامی آمریکایی برای حمله هوایی به شفاخانه پزشکان بدون مرز در قندوز، در شمال شرقی افغانستان، برخورد انضباطی شده است.

گفته می‌شود که یک افسر ارشد و چند عضو نیروهای عملیات ویژه هم در میان نظامیانی هستند که با آنها برخورد انضباطی شده است.

بنا به گزارش‌ها قرار نیست که اتهامی کیفری علیه این نظامیان طرح شود.

هفت ماه پیش و در جریان درگیری سنگین نیروهای دولتی افغانستان با شبه نظامیان طالبان، نیروهای آمریکایی که وارد عمل شدند شفاخانه پزشکان بدون مرز را هدف گرفتند. در این حمله ۴۲ نفر کشته شدند.

آمریکا اعلام کرد که “خطای انسانی” دلیل حمله به شفاخانه قندوز بود.

انتظار می‌رود که روز جمعه جزئیات بیشتری از برخورد انضباطی با نظامیان مسئول در حمله به شفاخانه منتشر شود.

bbc