World

بدترین آتش‌سوزی نیوزیلند در بیش از نیم قرن شهر ویکفیلد را تهدید می‌کند

با نزدیک شدن آتش سوزی طبیعی به شهر در “جزیره جنوبی” نیوزیلند که بادهای شدید به آن دامن زده، هزاران نفر تخلیه شده اند.

تصور می شود این بدترین آتش سوزی طبیعی نیوزیلند از سال ۱۹۵۵ باشد.

این آتش سوزی که شش روز پیش در نزدیکی شهر نلسون شروع شد اکنون شهر ویکفیلد را هم تهدید می کند.

در ناحیه وضعیت اضطراری اعلام شده و حدود سه هزار نفر در محله تاسمان از خانه هایشان گریخته اند.

از قبل انتظار وزش بادهای شدید می رفت و مقام ها اخطار دادند که یکشنبه می تواند شاهد گسترش حتی خطرناک تر آتش سوزی باشد.

جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند گفت امیدوار است که “آب و هوا همکاری کند”، با این حال انتظار می رود بارندگی روز سه شنبه در منطقه ناحیه درحال سوختن را بی نصیب بگذارد.

نیک اسمیت نماینده نلسون در پارلمان نیوزیلند گفت که کل منطقه مثل “قوطی کبریت” است و ۷۰ هزار ساکن آن “روی لبه” قرار دارند.

۲۳ هلی کوپتر و دو هواپیما در مقابله با آتش سوزی شرکت دارند.

آتش سوزی هایی در این ابعاد در نیوزیلند غیرعادی است و رسانه های محلی آن را بدترین آتش سوزی در ۵۰ سال اخیر خوانده اند.

bbc