World

برخورد یک ترن مسافربری هلند با جرثقیل

Dutch_train_derail_persian_herald

در هلند یک قطار مسافری نزدیکی شهر دالفسن (Dalfsen) براثر برخورد با جرثقیلی که در حال گذر از خط راه آهن بود از ریل خارج و چهار واگن آن واژگون شد.

این برخورد اندکی پیش از ۹ صبح بوقت محل روی داد.

به گفته هان نوتن، شهردار دالقسن این ترن حدود ده تا پانزده نفر سرنشین داشت که یک نفر از آن ها کشته و بیش از شش نفردیگر مجروح شدند که جراحات یکی از آن ها وخیم گزارش شده است.

شهردار دالفسن افزود که خوشبختانه شمار مسافران کم بود گرچه برای مجروحان و بازماندگان فرد کشته شده این تصادفی فاجعه بار بوده است.

راننده ترن لحظاتی قبل از تصادف از ترن بیرون پریده و جان سالم بدربرد.

پلیس این راننده را بازداشت کرده است اما معلوم نیست که این راننده بعنوان یک مظنون و یا صرفا برای بازجویی تحت بازداشت در آمده است.

به گفته یک شاهد عینی جرثقیل بعد از انتظار برای رد شدن یک ترن به آهستگی در حال عبور از خط بود که با یک ترن در جهت مخالف درسوی دیگر خط تصادف کرد.

در سال ۲۰۱۵ سی تصادف در خطوط راه آهن هلند روی داده است که به مرگ ۱۳ نفر منجرشده است.

bbc