Health

برش پیاز در کف پای شما بهنگام خواب چه فایده دارد

Onions-At-The-Bottom-Of-Your-Feet-While-Sleeping-parsian-australia

بر اساس طب چینی، در کف پای شما مراکز عصبی (مریدینهایی) بسیاری وجود دارد که متصل به اندامهای داخلی بدن هستند.

حدود ۷ هزار رشته عصبی به پای شما وصل می‌شوند، که هر یک از آن‌ها به یکی از اندامهای داخلی بدن امتداد دارند.

برای آنکه پای شما بیشتر در جوراب و کفش قرار دارد، این سلسله‌های عصبی کار عادی خود را انجام نمی‌دهد، و به اندازه کافی تحریک نمی‌شوند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در طول روز مدتی با پای برهنه راه بروید، تا باعث تحریک اعصاب کف پا و تبادل یونی با زمین شود.

به گزارش سایت «هلتی وایلد‌اند فری»، یکی از راههای موثر باز کردن راه این سلسله‌های عصبی در کف پا، گذاشتن برشهای پیاز یا سیر در داخل جوراب هنگام خواب شب است. این کار باعث تصفیه اندامهای داخلی بدن نیز می‌شود.

سیر و پیاز را با خاصیت گندزادیی آن‌ها می‌شناسیم. قرار دادن پوسته‌های پیاز و سیر بر روی پوست میکرب و باکتری‌ها را می‌کشد، و اسید فسفریک آن (که باعث سوزش چشم هنگام بریدن پیاز می‌شود) از طریق پوست جذب می‌شود و باکتریهای موجود در خون را تصفیه می‌کند.