Afghanistan

بزرگترین پروژه خانه سازی افغانستان در سال‌های اخیر افتتاح شد

afghanistan_housing_project__persian-hrald-australia

بزرگترین پروژه خانه سازی افغانستان در منطقه خواجه رواش در شمال شرق شهر کابل با حضور رئیس جمهوری افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در این مراسم گفت که این پروژه شامل ۷۸ بلاک و ۲۰۱۴ آپارتمان است.

او با اشاره به اینکه کمبود مسکن یکی از عمده‌ترین چالش‌ها در افغانستان است، گفت که برای ساخت این مجتمع‌های مسکونی ۶.۳ میلیارد افغانی ( بیش از ۹۲ میلیون دلار) هزینه شده‌است.

او گفت که به زودی دو پروژه بزرگ دیگر خانه سازی توسط چین و قطر اجرا خواهد شد که به ترتیب ۱۰ هزار و یک هزار آپارتمان در کابل خواهند ساخت.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز حل مشکل مسکن را از اولویت‌های دولت خودش عنوان کرده و گفت که تدوین قوانین، مشارکت بخش خصوصی و حل مشکل زمین، کمبود مسکن را در افغانستان کاهش خواهد داد.

او افزود که بخش خصوصی افغانستان در بانک‌های دوبی حدود ۱۶ الی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه دارد و در پاکستان نیز سرمایه افغانها حدود ۱۰ میلیادر دلار بر آورد شده‌است.

آقای غنی فساد را چالش اصلی در کشورش دانست و از مردم خواست که با بخش خصوصی و دولت یک جا شوند تا مشکل مسکن در این کشور حل شود.

او افزود که خودش یک طرح خاص را برای حل مشکل مسکن مهاجرین و بیجا شدگان داخلی آماده کرده و تلاش خواهد کرد که اسناد ملکیت نیز در افغانستان قانونی شود.

bbc