World

بشار اسد: تا تصرف مجدد کل کشور جنگ ادامه دارد

Bashar-al-Assad-persian-herald

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه قول داد تا تصرف مجدد کل کشور به جنگ ادامه دهد.

آقای اسد افزود که حضور شماری از کشورها در سوریه به معنای آن است که “حل این بحران نیازمند زمانی طولانی است”.

آقای اسد گفت که از هر گونه مذاکره صلحی حمایت می کند، اما انجام مذاکره به معنای توقف جنگ علیه تروریسم نیست.

رئیس جمهور سوریه که در دمشق صحبت می کرد گفت که نیروهای دولتی تلاش خواهند کرد که “بدون هرگونه تردیدی” تمام کشور را به کنترل خود درآورند.

چند ماه پیش، گزارش ها حاکی از تضعیف نیروهای دولت سوریه بود، اما با مداخله روسیه در این جنگ و با پشتیبانی هوایی جنگنده های این کشور ارتش سوریه در هفته های اخیر به پیشرفت های مهمی دست یافته است.

آقای اسد با اشاره به موج فزاینده پناهجویان سوری گفت که این بستگی به کشورهای اروپایی دارد تا از “حمایت تروریست ها “دست برداشته تا به این ترتیب شهروندان سوریه به کشورشان بازگردند.

رئیس جمهور سوریه ادعاهای سازمان ملل در مورد ارتکاب جنایات جنگی را رد کرده و نسبت دادن این قبیل اقدامات را فاقد شواهد کافی توصیف کرد.

بیش از ۲۵۰ هزار سوری در جریان جنگ داخلی پنج ساله در این کشور کشته و حدود ۱۱ میلیون نفر هم آواره شده اند.

bbc