World

به آتش کشیدن چند کلیسا در نیجریه بدست مخالفان شارلی ابدو

به-آتش-کشیدن-چند-کلیسا-در-نیجریه-بدست-مخالفان-شارلی-ابدو-پرشین-هرالد

معترضان نیجری به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام روی جلد مجله شارلی ابدو، چند کلیسا را به آتش کشیده‌اند.

در دومین روز اعتراضات در نیامی، پایتخت نیجر، چند کلیسا به آتش کشیده شده و اموال شماری از شرکت‌های فرانسوی مورد حمله قرار گرفت. معترضان از جمله به کیوسک‌های شرکت مخابراتی اورنج حمله کردند.

دولت فرانسه از اتباع خود در کشور نیجر خواسته است که در خانه‌هایشان بمانند. پلیس در مواردی با معترضان درگیر شده‌ و معترضان هم به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند.

بسیاری از دولت‌های مسلمان چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در نسخه جدید شارلی ابدو را محکوم کردند.

همچنین در روزهای گذشته در کشورهای مختلف مسلمان، چون پاکستان، الجزایر و سومالی تجمع‌هایی برگزار شده است.

در ایران هم در دانشگاه امام صادق تجمعی برگزار شد.

در پاکستان تجمع‌ها در مواردی به خشونت کشیده شد. در نیجر هم به غیر از تنش‌های امروز، دیروز شماری از مغازه‌های متعلق به مسیحیان مورد حمله قرار گرفت.

عده‌ای نیز به دفتر فرهنگی فرانسه در یکی از شهرهای نیجر حمله کردند.

نیجر، مانند چندین کشور دیگر آفریقایی سال‌ها تحت استعمار فرانسه بود و به همین دلیل گروه‌هایی از مردم احساسات ضدفرانسوی دارند.