World

تخلیه ۱۳ هزار نفر در کالیفرنیا به دنبال آتش سوزی

california_fires_parsian_australia

همزمان با تلاش آتش نشانان برای مهار حدود ۲۰ مورد آتش سوزی در جنگل های ایالت کالیفرنیا، از ۱۳ هزار نفر از ساکنان منطقه خواسته شده که خانه های خود را تخلیه کنند.

در سرتاسر دیروز دوشنبه، ۹ هزار آتش نشان در شرایطی دشوار تلاش کردند که آتش سوزی را مهار کنند که هنوز نتیجه نداده است.

بزرگ ترین آتش سوزی، که در شمال سان فرانسیسکو جریان دارد، تاکنون حدود ۲۳۰ کیلومتر مربع پوشش گیاهی منطقه را نابود کرده است.

در پی گسترش آتش سوزی بر اثر وزش باد، همچنین حداقل ۲۴ خانه تخریب شده است.

یکی از ساکنان که از محل حادثه تخلیه شده، به بی بی سی گفت شدت آتش سوزی به حدی بوده که دود ناشی از آن، تقریبا تا ارتفاع ۱۰۰ متری به آسمان رفته است.

در پی چهار سال خشکسالی در غرب ایالات متحده، بخش وسیعی از این منطقه خشک و آماده اشتعال شده است.

خشکی و گرمای هوا در ایالت کالیفرنیا در روزهای گذشته، در گسترش آتش سوزی های اخیر نقش مهمی داشته است.

این در حالی است که پیش بینی نمی شود که در روزهای آینده در مناطق آتش سوزی باران ببارد و این موضوع، کار آتش نشانان را سخت تر کرده است.

bbc