Iran

تدوین اطلس باد در ایران- افغانستان در تابش خورشید و وزش باد غنی است

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفته است که “اطلس باد ایران” با هدف استفاده از ظرفیت بادی بسیار عالی در شرق این کشور تدوین شده است. به گفته او افغانستان هم در تابش خورشید و هم در وزش باد بسیار غنی است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) محمد ساتکین، روز یکشنبه ۲۵ جوزا/خرداد در یک نشست خبری گفت که کار شناسایی ظرفیت انرژی بادی شرق ایران از سال ۱۳۸۳ انجام و میدان بادی مشترکی با کشور افغانستان شناسایی شد.

او افزوده که “بزرگ‌ترین حوزه بادخیز جهان” در شرق ایران قرار گرفته که ظرفیتی بالای ۴۰ درصد دارد و بخش عمده آن در افغانستان واقع شده که از پانزده هزار مگاوات شناسایی شده پنج هزار مگاوات آن در خاک ایران واقع شده است.

آقای ساتکین گفته که ایران تلاش می‌کند با کشورهای همسایه که نیاز مبرم دارند وارد مذاکره شده و توجه بیشترش به افغانستان است، به این دلیل که از نظر او “افغانستان یک سر زمین بکر از این جنبه‌ها است.”

آقای ساتکین گفته است که ایران می‌تواند در این زمینه به افغانستان تجهیزات صادر کند.

او تاکید کرد که برای انرژی تجدیدپذیر، افغانستان بهترین بازار است. افغانستان مشکل شبکه برق سراسری دارد که به گفته او ایران باید در ایجاد زیرساخت‌ها به این کشور کمک کند.

آقای ساتکین گفت که انرژی تجدیدپذیر بستر بسیار مناسب برای ایجاد بازارهای جدید است و در این راستا مقام های ایرانی با مقام‌های افغان در تماس مداوم‌اند.

معاون وزیر نیروی ایران به تدوین اطلس باد ایران توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران اشاره کرد و آن را یکی از “دقیق‌ترین اطلس‌های تدوین شده در سطح جهان” توصیف کرد.

او گفت هنگام تدوین این اطلس برای به دست آمدن دقیق‌تر زوایا حتی به خاک افغانستان نفوذ صورت گرفته تا با کمک شرکت‌های آلمانی و دانمارکی این اطلس “که در نوع خود بی‌نظیر اس”ت تدوین شود.

مقام‌های افغان درباره اینکه در تدوین این اطلس چه میزان همکاری وجود داشته ابراز نظر نکرده‌اند.

معاون وزیر نیروی ایران گفت که شمال زابل ایران، خواف و دوروح سه منطقه بادخیز در شرق ایران هستند که بخش زابل ارزشمندترین بخش از نظر تولید انرژی بادی است و ظرفیت تولید حدود ۳ هزارمگاواتی برای آن پیش‌بینی شده‌است.

آقای ساتکین خواف را دارای یکی از بی‌نظیرترین بادهای جهان توصیف کرده و گفته که پیش بینی تولید بیش از هزار مگاوات برق از این بادها صورت گرفته است.

او منطقه دورح را هم از بهترین مناطق بادخیز شرق کشور توصیف کرده که در هفته‌های اخیر یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در آن نصب شده و به گفته او پیش بینی می‌شود که بتوان از این ناحیه نیز چند هزارمگاوات برق تولید کرد.

او گفته که احتمال انجام پروژه‌های مشترک در زمینه تولید برق از ظرفیت بادی در آینده دور از انتظار نخواهد بود.

bbc