World

ترامپ خواستار زندانی شدن عاملان تخریب مجسمه‌های مربوط به برده‌داری شد

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با صدور یک فرمان ریاست جمهوری خواستار زندانی شدن معترضانی شده که به مجسمه های مربوط به حامیان برده داری در این کشور آسیب زده اند.

براساس این فرمان هر کس که به مجسمه های موجود در فضای عمومی آسیب بزند باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.

آقای ترامپ درعین حال دستور داده بودجه فدرال حوزه های قضایی و پلیس های محلی که جلوی چنین اتفاقاتی را نمی گیرند متوقف شود.

تعدادی از مجسمه های مربوط به حامیان برده داری در امریکا در پی اعتراضات سراسری در این کشور برچیده یا مخدوش شدند. این اعتراضات در پی کشته شدن یک سیاهپوست دیگر در حین بازداشت توسط پلیس آغاز شد.

در این فرمان آمده “بسیاری از شورشیان، آتش افروزان و افراطیان چپ گرا که دست به این اقدامات زده اند و یا از آن حمایت کرده اند صریحا خود را وابسته به ایدئولوژی هایی چون مارکسیسم می دانند که خواستار نابودی ایالات متحده آمریکاست.”

آقای ترامپ در این فرمان معترضان را به “جهل تاریخی” متهم کرده است.

در این فرمان آمده افراد و سازمان ها حق دارند که به صورت مسالمت آمیز خواستار ابقا و یا برچیده شدن هر بنایی بشوند اما هیچ کس یا گروهی حق آسیب زدن مخدوش کردن و یا برچیدن مجسمه ای را به زور ندارد.

در فرمان ریاست جمهوری آمریکا به قانونی اشاره شده که مجازات ده سال زندان را برای کسانی در نظر گرفته که به اموال دولت فدرال آسیب بزنند.

bbc