World

ترزا می: بریتانیا رهبری تجارت جهانی را دردست می‌گیرد

بریتانیا رهبری تجارت جهانی را دردست می‌گیرد-Persian Herald-Australia

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، می‌گوید که کشورش “رهبری تجارت” را در دنیا در دست خواهد گرفت.

خانم می که در اجلاس اقتصادی داووس، سخن می‌گفت در عین حال هشدار داد که نابرابری که در اثر جهانی شدن ایجاد شده است به “سیاست تفرقه‌اندازی” دامن می‌زند.

او گفت که جهان پر از “ثروت بی‌سابقه” است اما بسیاری از مردم بر این عقیده‌اند که این ثروتها در جهت رفاه آنها نیست.

خانم می گفت حرف از تشدید روند جهانی شدن مردم را می‌ترساند.

نخست‌وزیر بریتانیا گفت برای بسیاری از مردم جهانی شدن به معنی آن است که کار آنان به کارگران خارجی داده می‌شود و دستمزدشان کاهش می‌یابد.

اظهارات خانم می در این اجلاس، در سوئیس، پس از آن عنوان شد که رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که تجارت با بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) “دشوار” خواهد بود.

پیر موسکویچی، کمیسر اروپایی در امور اقتصادی، در همین ارتباط گفته است که برگزیت هم برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا مشکل‌ساز است.

بریتانیا در بازار واحد اروپا نخواهد ماند 

سخنان نخست وزیر بریتانیا در اجلاس داووس، دو روز پس از آن عنوان می شود که وی در اظهاراتی تاکید کرد که بریتانیا در بازار واحد اروپا نخواهد ماند.

نخست وزیر بریتانیا برای اولین بار از “بریتانیای جهانی” سخن گفت و اعلام کرد که این کشور “دوست خوب و همسایه” اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند، اما همچنین به دنبال روابط بیشتر با کشورهای قاره‌های دیگر خواهد بود.

خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماه مارس ۲۰۱۷ کلید خواهد خورد.

bbc