World

ترکش گلوله پلیس علت مرگ یک قربانی گروگان‌گیری سیدنی

sydney_hostage_dawson_Persian-Herald

در آغاز تحقیقات رسمی درباره گروگان گیری ماه دسامبر در کافه ای در شهر سیدنی استرالیا، گفته شده است که کاترینا داوسون یکی از گروگان ها در اثر ترکش گلوله پلیس کشته شده است.

در جلسه تحقیقات که در دادگاه پزشکی قانونی نیو سات ولز برگذار می شد همچنین گفته شد که توری جانسون دیگر قربانی حادثه در اثر اصابت گلوله ای به ناحیه سر که فرد گروگان گیر به نام هارون مونس شلیک کرده بود کشته شد.

همان تیراندازی به سوی توری جانسون بود که پلیس را واداشت به کافه شکلات لینت یورش ببرد؛ یورشی که به مرگ خانم داسون و هارون مونس منجر شد.

هدف تحقیقات این است که روشن کند این سه دقیقا چگونه کشته شدند و آیا امکان پرهیز از آنها وجود داشته است یا نه.

گریستن بازماندگان

هارون مونس که ایرانی الاصل بود ۱۸ نفر را در روز ۱۶ دسامبر برای مدت ۱۶ ساعت در کافه لینت در محله “مارتین پلیس” اسیر کرده بود.

آن حادثه باعث بسته شدن بخش بزرگی از مرکز سیدنی و انجام بزرگترین عملیات ضدتروریستی در تاریخ استرالیا شد.

بیشتر گروگان ها موفق به فرار شدند یا توسط پلیس آزاد شدند. بسیاری از آنها در جریان تحقیقات جاری شهادت خواهند داد.

روز پنجشنبه چندین نفر از بازماندگان در جلسه تحقیقات شرکت کردند و برخی از آنها می گریستند.

جرمی گورملی وکیل دستیار پزشک قانونی به جلسه گفت که خانم داسون “هدف اصابت شش ترکش یک گلوله یا بیشتر که از سلاح پلیس شلیک شده بود و از سطوح سخت کمانه کرده بود” قرار گرفت.

او گفت که یک قطعه از ترکش ها به یک شاهرگ برخورد کرده بود و او فورا از هوش رفت و لختی بعد درگذشت.

جلسه اول تحقیقات پایان یافته و تاریخ تشکیل جلسه بعدی هنوز اعلام نشده است.

رسانه های استرالیایی پیشتر در ماه جاری خبر داده بودند که خانم داسون، وکیل ۳۸ ساله و مادر سه فرزند کوچک، در اثر برخورد ترکش گلوله های پلیس به قلب و شانه کشته شده بود.

هارون مونس که سابقه فعالیت مذهبی داشت سال ها قبل در استرالیا پناهندگی گرفته بود و از قبل با یک رشته اتهامات قضایی روبرو بود.

او ادعا می کرد روحانی است و از گروگان ها خواسته بود پرچمی با عبارات اسلامی را در جریان حادثه پشت پنجره نمایش دهند. با این حال پلیس می گوید او به شبکه های پیکارجوی اسلامگرا در سطح بین المللی ارتباطی نداشت.

bbc