Australia

تغییراتی که آنتونی آلبانیز در روز اول نخست وزیری انجام داد

نه سال از عدم حضور حزب کارگر در قدرت می گذرد و آنتونی آلبانیز زمان خود را برای ایجاد تغییرات تلف نمی کند.

در طول مبارزات انتخاباتی این نگرانی وجود داشت که پارلمان معلق و انتظار طولانی برای اینکه چه کسی دولت تشکیل خواهد داد وجود داشته باشد.

با این حال، حزب کارگر به سمت یک دولت اکثریت با یک اختیار روشن برای حکومت می رود، به این معنی که آقای آلبانیز مجوز دارد تا مهر خود را بر همه چیز بگذارد.

در حالی که او مجبور بود چمدانش را ببندد تا برای یک جلسه چهارگانه در دوشنبه شب به ژاپن برود، رهبر تازه منتخب هنوز هم در اولین 24 ساعت کاملی که تاکنون در قدرت بوده است، دست به تغییرات قابل توجهی زده است.

تقریباً بلافاصله پس از تحلیف، آقای آلبانیز اولین کنفرانس مطبوعاتی خود را به عنوان نخست وزیر – در حالی که وزرای جدیدش در کنارش بودند- برگزار کرد.

معاونش، ریچارد مارلز، و پنی وانگ، جیم چالمرز و کیتی گالاگر، در کنار او بودند.

آقای مارلز به عنوان وزیر کار، سناتور وانگ به عنوان وزیر امور خارجه، چالمرز به عنوان خزانه دار و سناتور گالاگر به عنوان وزیر دارایی، وزیر زنان و دادستان کل سوگند یاد کردند.

آقای آلبانیز گفت: “استرالیایی ها به تغییر رای داده اند.” و دولت من قصد دارد این تغییر را به شیوه ای منظم اجرا کند.»

News برگردان Persian Herald