World

جرائم مرتبط با اسلام هراسی ‘۷۰ ‘ درصد در لندن افزایش داشته است

muslim-women

پلیس بریتانیا از افزایش شمار حملات به مسلمانان در لندن به میزان ۷۰ درصد در ۱۲ ماه گذشته خبر داده است.

براساس این گزارش در نقاط دیگر بریتانیا هم وضعیتی مشابه دیده می‌شود.

آمار ارائه شده نشان می‌دهد که در دوازده ماه گذشته تا ژوئیه ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۰ مورد جرائم مرتبط با اسلام هراسی ثبت شده؛ این در حالی است که در ۱۲ ماه پیش از آن این گونه جرائم کمتر از ۵۰۰ مورد بوده است.

به گفته سازمان خیریه موسوم به ماما “MAMA” که حملات مرتبط با اسلام هراسی را بررسی می‌کند، زنان به ویژه آنهایی که روبنده دارند، هدف اولیه این گونه حملات بوده‌اند.

این سازمان می افزاید قربانیان زن این گونه حملات اغلب از ترس بدتر شدن اوضاع با پلیس تماس نمی‌گیرند.

فعالان معتقدند که اعمال جرم و جنایت علیه مسلمانان در پی حملاتی در پاریس و کپنهاگ که در جریان آن شماری کشته شدند، افزایش یافته است.

تعریف پلیس لندن از جرائم ناشی از اسلام هراسی عبارت از انجام هرگونه تخلفی که بر افرادی که به عنوان مسلمان شناخته می‌شوند، تاثیر بگذارد.

این گونه تخلفات طیفی از جرائم از جمله آزار از طریق اینترنت تا حملات بسیار خشونت آمیز را شامل می‌شود.

bbc