World

جرج سورس: اتحادیه اروپا برای جلوگیری از فروپاشی باید اقدام کند

george-soros-persian-herald-australia

جرج سوروس، میلیاردر برجسته آمریکایی هشدار داده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فروپاشی این اتحادیه را به واقعیت نزدیک کرده است و برای بقا منطقه یورو باید بازسازی شود.

آقای سوروس پیش از همه‌پرسی روز پنجشنبه بریتانیا هشدار داده بود که در صورتی که مردم بریتانیا رای به ترک اتحادیه اروپا بدهند، یکپارچگی این اتحادیه با تهدید جدی روبرو خواهد شد.

او که یکی از تاجران بزرگ ارز در جهان است، همچنین سقوط ناگهانی ارزش پوند را هم پیش‌بینی کرده بود.

آقای سوروس در واکنش به بحران پس از همه‌پرسی بریتانیا گفته: “این کشور سرانجام با هر افت و خیزی هم که شده دوباره اوضاعش بهتر از زمانی خواهد شد که در اتحادیه اروپا بود اما مردم آن در کوتاه مدت و میان مدت با مصائب این جدایی به شدت درگیر خواهند شد.”

“حالا که کابوسی که همه از آن می‌ترسیدند به واقعیت بدل شده، باید گفت گسیسخته شدن اتحادیه اروپا در عمل ناگزیر است و بازارهای جهانی در طول مذاکرات جدایی بریتانیا همچنان با تلاطم روبرو خواهند بود.”

این تاجر میلیاردر که بخش مهمی از درآمد و پول خود را صرف ایجاد تغییرات اجتماعی و تاسیس نهادهای برای بسط دموکراسی کرده، همچنین عوارض جهانی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را قابل مقایسه با بحران جهانی اقتصاد در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ارزیابی کرده است.

با وجود این، آقای سوروس گفته خوش‌بین است که با سپری شدن شوک ناشی از جدایی بریتانیا، کم‌کم حامیان اروپای متحد برای بازسازی آن همگام شوند.

bbc