Home

حزب ندای ایرانیان اعلام موجودیت کرد

nedaye-iranian-persian-herald-online

حزب “ندای ایرانیان” به عنوان یک تشکل سیاسی تازه در ایران، اعلام موجودیت کرده است.

بر اساس بیانیه ای که هیات موسس این حزب امروز یازدهم آذر (دوم دسامبر) منتشر کرده، ندای ایرانیان مشی اصلاح طلبانه دارد.

بیاینه ندای ایرانیان می گوید تاسیس این حزب “ثمره فضای جدیدی است که به یمن حماسه مردم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ [انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته] ایجاد شده و توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران عزیز، تحقق جامعه مدنی، حرمت نهادن به آزادی و استقلال کشور را در افق دید خود قرار داده است.”

موسسان حزب ندای ایرانیان اعلام کرده اند قصد دارند “با بهره گیری از تجربیاتی که در پرتو حرکت اصلاحی مردم ایران کسب کرده اند تشکیلاتی را پایه گذاری کنند، که گفتن، شنیدن، اجماع سازی و تعامل از دریچه منطق را سرلوحه خود قرار دهند، تا پلی باشند برای خدمت شایستگان به مردم.”

این بیانیه می گوید “تامین منافع ملی و رفع آثار توسعه نیافتگی در همه ابعاد جامعه” از جمله “دغدغه های کار جمعی” این حزب است.

اعلام موجودیت این حزب تازه تاسیس، یک روز پس از صدور مجوز آن از سوی وزارت کشور ایران انجام می شود.

نام اعضای هیات موسس حزب ندای ایرانیان در این بیانیه اعلام نشده است، اما بر اساس گزارش هایی که پیشتر انتشار یافته، برخی اعضای آن از جمله صادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه، از اطرافیان محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هستند.