Iran

حکم اعدام متهمان حملات داعش در تهران تأیید شد

موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران از تأیید حکم هشت متهم حمله به ساختمان مجلس ایران و آرامگاه آیت‌الله روح‌الله خمینی در دیوان عالی کشور خبر داده است.

این هشت نفر حدود یک ماه پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بودند.

اولین جلسه محاکمه این افراد روز هشت اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد و در مدت کمی بیش از دو هفته حکم اعدام آنها صادر شد.

حدود یک سال پیش در روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ مهاجمان مسلح با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت‌الله خمینی ۱۷ نفر را کشتند. پنج نفر از مهاجمان نیز به دلیل انتحار یا در درگیری با ماموران کشته شدند.

گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) با انتشار ویدئویی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.

قاضی دادگاه پیش از این گفته بود که پرونده حملات سال گذشته داعش در تهران ۲۶ متهم دارد که هشت نفر آنها در دادگاه حاضر شده‌اند.

در جلسه اول محاکمه این افراد نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست علیه هشت متهم حاضر در دادگاه برای آنها مجازات اعدام درخواست کرد.


اتهامات هشت محکوم به اعدام از زبان نماینده دادستان:

“متهم اول به اتهام بغی به علت حضور در گروهک تروریستی داعش و ورود غیرمجاز به کشور، قاچاق مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه، حمل و نگهداری سلاح جنگی، حمل و نگهداری گاز اشک‌آور در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ بازداشت شده است. متهم دوم به اتهام معاونت در افساد فی‌الارض و حمل و نگهداری سلاح جنگی سبک و سنگین در ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ بازداشت شده است. متهم سوم به اتهام معاونت در افساد فی‌الارض مستوجب اعدام، جعل شناسنامه، خرید، حمل و نگهداری اسلحه مورد محاکمه قرار گرفت.

نفر چهارم به اتهام افساد فی‌الارض. نفر پنجم به اتهام بغی به علت عضویت در گروهک تکفیری داعش، نفر ششم به اتهام معاونت افساد فی‌الارض مستوجب اعدام، خرید و حمل سلاح جنگی، نفر هفتم به اتهام معاونت در افساد فی‌الارض تهیه و حمل و نگهداری سلاح جنگی، استفاده از سند مجعول و نفر هشتم به اتهام افساد فی‌الارض مستوجب اعدام، تهیه حمل و نگهداری سلاح جنگی سبک و سنگین، مخفی کردن متهمین و اسکان تیم ترور مورد محاکمه قرار گرفتند.”

bbc