Afghanistan

خدمات کنسولی وزارت خارجه افغانستان به بخش خصوصی سپرده شد

وزارت خارجه افغانستان خدمات بخش کنسولی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

شرکت “روان خدمت” اسنادی چون تذکره، نکاح خط و اسناد تحصیلی را جمع آوری و پس از تایید وزارت خارجه به صاحبان آنها برمی‌گرداند.

وزارت خارجه می‌گوید رفع نگرانی‌های امنیتی و ایجاد سهولت برای شهروندان دلیل خصوصی سازی این بخش بوده است.

اما مراجعین این اداره می‌گویند بار اضافی مالی بر دوش آنها گذاشته شده و دروازه وزارت خارجه به روی‌شان بسته شده است.

وزارت خارجه
 تعداد مراجعین بخش قنسولی وزارت خارجه که حالا به یک اداره غیردولتی سپرده شده، به صدها نفر می‌رسد

نصیر بهزاد خبرنگار بی‌بی‌سی که به این مرکز رفته می‌گوید در ساعات اولیه روز، تعداد مراجعین بخش کنسولی وزارت خارجه که حالا به یک اداره غیردولتی سپرده شده، به صدها نفر می‌رسد.

صف‌های طولانی از مراجعین خسته که راه‌های دشوار و ناامن را تا رسیدن به این جا پشت سرگذاشته‌اند، در انتظار دریافت مدارک شان هستند.

مطیع الله از ولایت پکتیا می‌گوید: “قبلا اسناد را خودمان به وزارت خارجه می‌بردیم مثلا تذکره را در بدل دوصد افغانی بعد از یک روز تایید می‌کرد اما اینجا از ما ۵۰۰ افغانی می‌گیرد و کار ما سر وقت انجام نمی‌شود.”

صاحب خان یکی دیگر از مراجعین این مرکز می‌گوید: “ما در بدل این خدمات پول پرداخت می‌کنیم تا سهولت برای ما ایجاد شود اما در اینجا برخورد نادرست با مراجعین می‌شود، همه سرگردان بالا و پایین می‌دوند.”

وزارت خارجه
 مراجعین شرکت روان خدمت، از بلند رفتن هزینه خدمات شاکی اند

هارون همیم رئیس شرکت روان خدمت می‌گوید روزانه تا هفتصد پرونده از این طریق به دوران می‌افتد در حالی که تعداد مراجعین به بیشتر از هزار نفر در روز می‌رسد.

وی می‌گوید: “روند کار طوری است که ما اسناد را بعد از دریافت دو روز بعد دوباره به مراجعین می‌سپاریم و در نظر داریم این زمان را به یک روز برسانیم. ما این کار را در بدل یک هزینه مشخص انجام می‌دهیم، می‌دانیم یک هزینه اضافی را مردم پرداخت می‌کنند ولی ما خدمات بهتر ارائه می‌کنیم.”

او افزود که با ایجاد نمایندگی‌های بیشتر، دسترسی مردم به این مرکز را ساده می‌سازند.

مقام‌های وزارت خارجه می‌گویند انتقال مسئولیت جمع آوری و برگرداندن اسناد مراجعین به شرکت خصوصی، به دلایل مختلف از جمله امنیت صورت گرفته است.

پیچده بودن روند رسیدگی به مدارک شهروندان افغان در ادارات دولتی همواره شکایت‌هایی راه به همراه داشته است؛ از رشوه ستانی گرفته تا آزار و اذیت، اما حالا مردم می‌گویند با مراجعه به بخش خصوصی برای طی مراحل اسنادشان، دردسرهای جدیدی را تجربه می‌کنند.

bbc