World

خطر شکست در مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا

A United Kingdom flag flying next to a European Union flag

دونالد تاسک رئیس شورای اروپا گفت مذاکرات در مورد آینده روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا درشرایط حساسی قرار دارد و خطر شکست در این مذاکرات و”اقعی” است.

آقای تاسک، که وظیفه نظارت بر مذاکرات را بر عهده دارد، دوشنبه ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) از سران کشورهای اروپایی خواست که “با احتیاط” وضعیت جاری را مدیریت کنند.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، به دنبال دستیابی به نوعی توافق با اتحادیه اروپا قبل از برگزاری رفراندوم در مورد ادامه عضویت در این اتحادیه است.

کشورهای اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در نشستی دو روزه به بحث و بررسی در باره موضوعات مختلف خواهند پرداخت که آینده رابطه با بریتانیا، از جمله آنهاست.

دونالد تاسک امروز گفت که مذاکرات در مورد آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا “بسیار دشوار” بوده است.

وی افزود: “این یک لحظه حساس است. اکنون زمان مهمی است که دوطرف، گوش کردن به استدلال های یکدیگر به جای استدلال های خودشان را آغاز کنند”.

بریتانیا قرار است در سال جاری، در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک این اتحادیه، همه پرسی برگزار کند.

دولت بریتانیا، در حال مذاکره با مقام های اتحادیه اروپا برای گرفتن امتیازات بیشتر در صورت ماندن در اتحادیه اروپا است.

نتایج این مذاکرات، بر آینده عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تاثیرگذار خواهد بود.

bbc