Afghanistan

دادستان کل افغانستان: زنان بعد از طی دوران محکومیت قضایی به خانه راه ندارند

persian-herald-australia-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c

فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان گفته است که در جامعه این کشور، وقتی یک مرد مجازات می‌شود دوباره به خانه خود برمی‌گردد ولی یک زن دوباره به خانه خود راه ندارند.

آقای حمیدی که امروز، چهارشنبه ۱۲عقرب/ آبان در کنفرانس سراسری دادستانان افغانستان زیر عنوان “مبارزه با خشونت علیه زنان” صحبت می‌کرد، افزود که هدف از مجازات، اصلاح فرد و تحویل دوباره او به جامعه است.

به گفته دادستان کل افغانستان، این نوع رفتار با زنانی که محکومیت قضایی داشته‌اند در حقیقت به منزله مجازات مضاعف زنان است، زیرا با این نوع مجازات، جایگاه آنان درخانه و اجتماع از بین برده شده‌است.

او گفت که اگر هدف از مجازات زنان برگشت مجدد آنان به عنوان فرد اصلاح شده و تقدیم آنان به عنوان یک فرد مفید به جامعه است، در شرایط کنونی این هدف بر آورده نمی‌شود.

آقای حمیدی از نهادهای حقوقی و عدلی افغانستان خواست به قوانین چشم بینا و روح بدهند تا بتوانند از این طریق عدالت را اجرا کنند و به قوانین دید جنسیتی داده شود.

او گفت که خود پرونده زنان را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بررسی کرده است، در قدم اول زنان متهم به سرقت و قتل بوده‌اند ولی دو ماه بعد جرایم ضد اخلاقی و زنا به دیگر جرایم آنان اضافه شده‌است.

آقای حمیدی گفت که از پزشک قانونی (طب عدلی) نیز به صورت غیر حرفه‌ای در افغانستان استفاده می‌شود.

دادستان کل افغانستان گفت که براساس قانون اسلامی، در بسیاری موارد “قضات باید با شبهات، حد را ساقط کند ولی ما با شبهات، حد را ثابت می‌کنیم”

او گفت که هماهنگی لازم میان اداره‌های دولتی افغانستان وجود ندارد و این نهادها به صورت جزیره‌هایی عمل می‌کنند که باید با حفظ صلاحیت هر اداره، بین آنها هماهنگی نیز ایجاد شود.

فرید حمیدی گفت زنانی که قربانی خشونت در داخل خانه هستند زمانی که به نهادهای حکومتی مراجعه می‌کنند، نباید بار دیگر مورد خشونت قرارگیرند.

به گفته آقای حمیدی، در افغانستان مبارزه با خشونت علیه زنان به معنی فروپاشی نهادهای خانواده تلقی می‌شود درحالیکه هدف از این کار برگرداندن اطمینان، آسایش و آرامش برای زنان و مردان است.

او با اشاره به اینکه افغانستان بدترین جا برای زنان در جهان توصیف شده، تاکید کرد: “تا با خشونت در خانه مبارزه نکنیم در افغانستان شاهد امنیت و ثبات نخواهیم بود.”

او افزود که جایگاه سیاسی زنان تغییر چشمگیری کرده ولی جایگاه آنان در خانواده دست نخورده باقی مانده‌است.

آقای حمیدی افزود که تمام مدال‌ها در افغانستان مردانه است و کمتر مدالی به نام زنان ضرب شده‌است. او از دولت خواست با ضرب مدال‌هایی به نام زنان، نامگداری خیابان‌ها، و مکاتب/ مدارس به نام آنان در صدد تغییر الگوها باشد و در راستای محو تبعیض در اجرا قانون در این کشور گام بردارد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت وحدت ملی نیز افزود که خشونت علیه زن در همه جا، حتی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد.

او گفت که اکنون قبول خشونت به یک امر روزمره تبدیل شده و وقتی یک دانشجوی دختر مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد، به خانواده او گفته می‌شود که شما که نگران بودید چرا دخترتان را به دانشگاه فرستادید؟

به گفته آقای عبدالله، این رفتار حتی از شماری ازاستادان دانشگاه دیده می‌شود، ولی هستند افراد دیگری که فرزندان این کشور را مثل خانواده و فرزاندن خود احترام می‌گذارند.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز درباره ادامه خشونت علیه زنان در این کشور گفت، یکی از عواملی که باعث خشونت علیه زنان شده، زور فیزیکی مردان و احساس برتری آنان است.

او افزود که موضوع دیگر درآمد اقتصادی مردان است. اگرچه زنان در خانه به سختی کار می‌کنند ولی به دلیل اینکه کارگران بی‌مزد هستند در خانه صلاحیت ندارند.

خانم سمر فقر اقتصادی را عامل دیگر خشونت در خانواده‌ها دانست و گفت یکی از عوامل فقر میزان زیاد زاد و ولد در افغانستان و عدم دسترسی زنان به خدمات لازم باروری است.

او گفت که رسوم بد در افغانستان نیز یکی از دلایل خشونت علیه زنان است. زنان اگر از خشونت شکایت کنند، در دستگاه‌های امنیتی و قضایی افغانستان آدم بد حساب می‌شوند.

bbc