Australia, Home

دستگیری دو مرد دیگر متهم به تجاوز گروهی در سیدنی

دو مرد دیگر به تجاوز گروهی به زن 22 ساله ای متهم شدند که گفته می شود توسط همسرش و چهار همکارش در سیدنی مورد حمله قرار گرفته است.

این زن قرار بود در ماه ژوئن با مردی که در یک برنامه دوستیابی آنلاین با او در ارتباط بود ملاقات کند.

دادگاه عالی در ماه اوت به دادگاه عالی گفته شد، زمانی که او در حمام یک خانه بود، گروه بزرگتری از مردان ظاهراً به او تجاوز کردند.

پلیس روز سه شنبه یک مرد 24 ساله را دستگیر کرد و او را به دو مورد تجاوز جنسی تشدید کننده در شرکت متهم کرد که حداکثر مجازات حبس ابد دارد.

او قرار است روز سه شنبه با دادگاه محلی بانکستاون روبرو شود.

یک مرد 23 ساله نیز به دو فقره تجاوز جنسی در شرکت متهم شد.

او روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شد و قرار است در ۲۲ سپتامبر در دادگاه محلی نیوتاون حاضر شود.

سازمان‌دهنده حمله، مرد اشکرافت، آدام کابوت، 24 ساله، در دادگاه عالی در ماه اوت در حالی که با شش فقره آمیزش جنسی تشدید شده بدون رضایت در شرکت مبارزه می‌کرد، یک پیشنهاد ناموفق برای وثیقه در دادگاه عالی ارائه کرد.

به دادگاه گفته شد که کابوت ادعا نمی کند که با زن رابطه جنسی داشته است، اما گفته می شود که او سعی کرده از مردان دیگری که به او تجاوز می کنند فیلم بگیرد.

مرد چهارم، 19 ساله، در ماه ژوئن به دلیل دخالت ادعایی خود متهم شد و همچنان در دادگاه باقی مانده است.